“หัวหิน” ปล่อยพันธุ์กุ้ง-ปูถวายเป็นพระราชกุศล

2019-08-09 15:35:21

“หัวหิน” ปล่อยพันธุ์กุ้ง-ปูถวายเป็นพระราชกุศล

Advertisement

“หัวหิน” ปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วย-ปูม้า 88 ล้านตัวลงทะเล ถวายเป็นพระราชกุศล


เมื่อวันที่ 9 ส.ค. ที่บริเวณท่าเทียบเรือสะพานปลาหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นประธานกิจกรรม “ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 ส.ค. 2562 มี นายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน ชุมชนและประชาชนจิตอาสาอำเภอหัวหินร่วมกันปล่อยพันธุ์กุ้งแชบ๊วยจำนวน 200,000 ตัว และพันธุ์ลูกปูม้าอีกจำนวน 88,000,000 ตัว ลงสู่ทะเล


นายนพพร กล่าวว่า การจัดกิจกรรม“ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ”โดยกองสวัสดิการสังคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้พระราชทานแนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำให้มีผลผลิตที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทและสืบสานแนวพระราชดำริที่แสดงถึงพระราชหฤทัยที่มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการพัฒนาสัตว์น้ำและทรัพยากรธรรมชาติทั้งมวล เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างยั่งยืน ทรงยึดถือในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่เนืองนิจในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำโดยทรงช่วยฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้ยังคงความอุดมสมบูรณ์สมดังคำกล่าวที่ว่า“ในน้ำมีปลาในนามีข้าว” อีกทั้งยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนและกลุ่มประมงเรือเล็กในเขตเทศบาลเมืองหัวหินร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลให้คงอยู่คู่ท้องทะเลไทย


แท็กที่เกี่ยวข้อง