ยากสมาน.. ปากีสถานลดความสัมพันธ์กับอินเดีย

2019-08-08 13:00:18

ยากสมาน.. ปากีสถานลดความสัมพันธ์กับอินเดีย

รัฐบาลปากีสถานประกาศจะลดความสัมพันธ์ทางการทูตกับอินเดีย รวมถึงการขับไล่เอกอัครราชทูตของอินเดียประจำปากีสถาน ออกนอกประเทศ และระงับการค้าทวิภาคี หลังจากนิวเดลียกเลิกสถานะพิเศษดินแดนพิพาท แคว้นชัมมูและแคชเมียร์ ทางภาคเหนือ

แถลงการณ์ของกระทรวงการต่างประเทศปากีสถาน ในกรุงอิสลามาบัด เมื่อวันพุธ กล่าวว่า ข้าหลวงใหญ่อินเดียจะถูกขับออกจากปากีสถาน ขณะเดียวกัน ปากีสถานก็จะไม่ส่งเอกอัครราชทูตไปประจำอินเดีย

การประกาศมาตรการตอบโต้เป็นชุด มีขึ้นหลังการประชุมของคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งชาติ หรือ เอ็นเอสซี (National Security Committee) ปากีสถาน เมื่อวันพุธ ซึ่งนายกรัฐมนตรีอิมราน ข่าน ในฐานะประธานในที่ประชุม กล่าวว่า อิสลามาบัดจะทำการทบทวนข้อตกลงทวิภาคีต่าง ๆ กับอินเดีย และนำประเด็นยื่นเป็นคำร้องต่อ องค์การสหประชาชาติ และคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ

Advertisement
เมื่อวันอังคาร (6 ส.ค.) รัฐสภาอินเดียในกรุงนิวเดลี ลงมติปรับเปลี่ยนสถานะแคว้นชัมมูและแคชเมียร์ใหม่ เป็น “ดินแดนสหภาพ” ซึ่งจะทำให้รัฐบาลในกรุงนิวเดลี มีอำนาจมากขึ้นเหนือดินแดนพิพาท ที่อินเดียแบ่งการปกครองกับปากีสถานฝ่ายละครึ่ง และประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม

และ 1 วันก่อนหน้านั้น รัฐบาลอินเดียประกาศยกเลิก มาตรา 370 ในกฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่กำหนดสถานะพิเศษ และอำนาจในการปกครองตนเองของชัมมูและแคชเมียร์

Advertisement
มติของรัฐสภาอินเดีย สร้างความไม่พอใจอย่างหนักแก่ปากีสถาน ที่กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เหนือดินแดนชัมมูและแคชเมียร์ทั้งหมดเช่นกัน เมื่อวันพุธ สำนักนายกรัฐมนตรีปากีสถาน ออกแถลงการณ์ย้ำว่า ความเคลื่อนไหวของอินเดียผิดกฎหมาย พร้อมกับเรียกร้องไปยังกองทัพปากีสถาน ที่ขู่เตือนจะต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงอย่างถึงที่สุด ให้อยู่ในภาวะเตรียมพร้อมรับคำสั่งจากรัฐบาล

ในวันพุธเช่นกัน รัฐสภาปากีสถาน ได้ผ่านความเห็นชอบมติประณามการเคลื่อนไหวแต่เพียงฝ่ายเดียวของอินเดีย หลังยกเลิกสถานภาพพิเศษของแคชเมียร์ ทั้งปากีสถานและจีน ซึ่งอ้างกรรมสิทธิ์เหนือแคชเมียร์ด้วย ต่างคัดค้านอย่างแข็งก้าวต่อการตัดสินใจของอินเดียในการยกเลิกบทเฉพาะกาลในรัฐธรรมนูญที่อนุญาตให้แคชเมียร์ ดินแดนที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ร่างกฎหมายขึ้นมาใช้เอง

ส่วนสหรัฐแถลงเมื่อวันพุธว่า สหรัฐสนับสนุนการเจรจากันโดยตรงระหว่างอินเดียและปากีสถาน เกี่ยวกับพื้นที่พิพาทแคชเมียร์ และเรียกร้องให้อยู่ในความสงบและยับยั้งชั่งใจ กรณีความขัดแย้งดังกล่าว "พวกเรายังคงสนับสนุนการเจรจากันโดยตรงระหว่างอินเดียและปากีสถาน เกี่ยวกับความกังวลแคชเมียร์และปัญหาอื่น ๆ" โฆษกหญิงกระทรวงต่างประเทศ ระบุในแถลงการณ์ฉบับหนึ่ง