“ธรรมนัส”โต้ของบ 5,000 ล้านทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

2019-08-08 10:20:00

“ธรรมนัส”โต้ของบ 5,000 ล้านทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน

Advertisement

“ธรรมนัส" โต้ข่าวคลาดเคลื่อน ปัดของบเพิ่ม 5,000 ล้านทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน


เมื่อวันที่ 8 ส.ค. ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่มีกระแสข่าว ว่า ตนได้หารือกับกรมพัฒนาที่ดินเรื่องช่วยเหลือเกษตรกรและการบรรเทาภัยแล้ง โดยเบื้องต้นได้ของบจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากโครงการเดิมที่ของบประมาณไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านบาท เพื่อทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินนั้น ถือเป็นข้อความที่คลาดเคลื่อน เพราะตนมีความประสงค์จะดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำขนาดเล็ก และสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งได้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้งให้เกษตรกรและประชาชนเท่านั้น ที่สำคัญแหล่งน้ำขนาดเล็กดังกล่าว จะส่งมอบกลับคืนให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดูแลต่อไป ทั้งนี้ขอขอบคุณนักวิชาการที่ ออกมาแสดงความห่วงใยและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลเสียของโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ซึ่งตนเองได้ชี้แจงไปแล้วว่ายังไม่เคยคิดจะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน ตามกระแสข่าวคลาดเคลื่อนแต่อย่างใด ส่วนเรื่องธนาคารน้ำต้องศึกษาให้ดีก่อน