ไฟเขียวแท็กซี่ขึ้นค่าโดยสาร 10 กม.แรก

2019-08-07 23:05:07

ไฟเขียวแท็กซี่ขึ้นค่าโดยสาร  10 กม.แรก

รมว.คมนาคมไฟเขียวแท็กซี่ปรับค่าโดยสาร  10 กม.แรก ขึ้นกิโลเมตรละ 50 สตางค์

จากกรณีที่ผู้ประกอบการแท็กซี่ เคยยื่นข้อเรียกร้อง 4 ข้อ กับทางภาครัฐ ได้แก่ ขอปรับขึ้นค่าโดยสาร รับสภาวะเงินเฟ้อ การขอยกเลิกใช้แท็กซี่ OK ที่มีการเก็บค่าใช้ระบบจากผู้ขับขี่รายเดือนคนละ 350 บาท การขอขยายอายุจดทะเบียน เป็น 12 ปี และขอขึ้นค่าเซอร์ชาร์จและค่าขนสัมภาระของแท็กซี่ที่วิ่งในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม และผู้บริหารราชการในส่วนที่เกี่ยวข้อง หารือผู้ประกอบในประเด็นดังกล่าว ได้ข้อสรุปว่า ในส่วนค่าโดยสารที่เก็บตามมิเตอร์ จะยังคงไว้ที่ 35 บาท แต่ให้ปรับขึ้นสำหรับค่าโดยสาร กม.ที่ 1-10 จาก กม.ละ 6 บาท เป็น 6.50 บาท แต่ กม.ที่ 10 - 80 กม. เก็บอัตราเดิม การปรับราคาค่าโดยสารจะมีผลภายในระเวลา 1 เดือน ซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ผู้ประกอบการแท็กซี่ได้ยื่นข้อเรียกร้องขอให้ภาครัฐ

 ส่วนแอพพลิเคชั่นใหม่ทดแทนแท็กซี่ OK ซึ่งมีค่าดำเนินการเข้าสู่ระบบกว่า 30,000 บาท และต้องจ่ายเดือนละ 350 บาทต่อคัน นายศักดิ์สยาม กล่าวว่า ให้กรมการขนส่งทางบกพัฒนาแอพพลิเคชั่นภายใน 1 เดือน หรืออย่างช้าไม่เกิน 15 ต.ค.นี้ นอกจากนี้ ยังมีประเด็นเรื่องผู้ประกอบการแท็กซี่ VIP ที่มีการออกกฎหมายบังคับให้ผู้ให้บริการต้องจดทะเบียนในนามนิติบุคคลเท่านั้น แต่วันนี้จะอนุมัติให้บุคคลธรรมดาสามารถจดทะเบียน เพื่อให้บริการแท็กซี่ VIP ได้ เพียงแต่ต้องพัฒนาคุณภาพรถตามที่กฎหมายกำหนด