ภาคใต้ฝุ่นพิษพุ่ง เหตุไฟป่าพรุ หมอกควันข้ามแดน

2019-08-07 22:55:49

ภาคใต้ฝุ่นพิษพุ่ง เหตุไฟป่าพรุ หมอกควันข้ามแดน

ภาคใต้ปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้น โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชเหตุมีไฟป่าพรุควนเคร็ง และได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน 

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดเผยว่า คพ. ติดตามสถานการณ์ คุณภาพอากาศค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) พื้นที่ภาคใต้ พบว่าวันนี้ เวลา 09.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 12 - 86 ไมโครกัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) โดยจ.ยะลา มีค่า 43 มคก./ลบ.ม. นราธิวาส มีค่า 42 มคก./ลบ.ม. และนครศรีธรรมราช มีค่า 86 มคก./ลบ. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) สาเหตุที่ในช่วงนี้พื้นที่ภาคใต้ตอนล่างมีปริมาณฝุ่นละอองสูงขึ้น เนื่องจากมีไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุภายในประเทศ และได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดน


นายประลอง กล่าวว่า จ.นครศรีธรรมราช ฝุ่นละออง PM2.5 ขึ้นสูง เกิดจากไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็ง โดยจากภาพถ่ายดาวเทียม พบจุดความร้อนในพื้นที่กว่า 50จุด ซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ อ.เชียรใหญ่ พบปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 86 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐาน ซึ่งค่าคุณภาพอากาศดังกล่าว เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และเพื่อให้การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ครอบคลุมพื้นที่ไฟไหม้ป่าพรุ คพ.ได้นำเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ไปติดตั้งบริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อีก 1 จุด


"คพ. ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เฉพาะหน้า ณ เขตห้ามล่าพันธุ์สัตว์ป่าบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่ เพื่อได้แจ้งและประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงหรือป้องกัน ในการแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ และหลีกเลี่ยง ลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้ง และเพื่อให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล เขาพระบาท แนะนำดูแลประชาชนในเรื่องของสุขภาพ ให้ประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ในเบื้องต้น หากมีอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก แน่นหน้าอก ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโดยด่วน ทั้งนี้ รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ติดตามและสั่งการการดำเนินงานมาเป็นระยะๆ"นายประลอง กล่าว

Advertisement

แท็กที่เกี่ยวข้อง