“อย. –ช้อปปี้”จับมือป้องกันขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด ก.ม.

2019-08-07 18:45:44

“อย. –ช้อปปี้”จับมือป้องกันขายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิด ก.ม.

Advertisement

“อย. –ช้อปปี้”จับมือรุกป้องกันปัญหาโฆษณาขายผลิตภัณฑ์สุขภาพฝ่าฝืนกฎหมายทางมาร์เก็ตเพลส ใช้โปรแกรมสแกนคำดักจับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ตั้งแต่เดือน ม.ค.-มิ.ย.62 เพียง 6 เดือน สามารถระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้ถึง 151,560 ชิ้น เฉลี่ย 842 ชิ้นต่อวัน

เมื่อวันที่ 7 ส.คง ภญ. สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)เปิดเผยว่า จากปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะทางสื่ออินเทอร์เน็ต ที่ผ่านมา อย. ได้ดำเนินการร่วมกับเครือข่าย เพื่อจัดการปัญหาดังกล่าวอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง ทั้งการแจ้งระงับโฆษณาและเปรียบเทียบปรับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้โพสต์ขายของ เจ้าของผลิตภัณฑ์ และพรีเซ็นเตอร์ เป็นต้น ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และได้ขยายการดำเนินการเชิงรุกร่วมกับภาคเอกชน เช่น ผู้ประกอบกิจการธุรกิจตลาดออนไลน์ (มาร์เก็ตเพลส) บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นต้นทางของการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดย อย. ได้ให้คำแนะนำด้านกฎหมายผลิตภัณฑ์สุขภาพกับการดำเนินธุรกิจออนไลน์ แนวทางการเผยแพร่โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเว็บไซต์ที่ถูกต้องและหารือมาตรการป้องกันการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ฝ่าฝืนกฎหมายทางมาร์เก็ตเพลส โดยบริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่อผู้ขายสินค้าผ่านทาง ช้อปปี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ และข้อห้ามในการโฆษณา รวมถึงมาตรการในการลงโทษผู้ขายสินค้าที่ปฏิบัติ ไม่ถูกต้อง มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบข้อมูล โดยจะใช้การตรวจสอบข้อมูลจากคำสำคัญ (Keywords) เพื่อระงับข้อมูลจากเว็บไซต์ ช้อปปี้ หากพบข้อมูลโฆษณาหรือขายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้อง โดยมีแหล่งข้อมูลสำคัญในการดำเนินการของ ช้อปปี้ ได้แก่ ฐานข้อมูล อย. ข่าวสารประชาสัมพันธ์ของ อย. มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และเครือข่ายอื่นๆ เช่น ตัวอย่างคำที่ไม่อนุญาตให้โฆษณารายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ห้ามขาย รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ผสมสารอันตราย รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่เรียกเก็บคืนจากท้องตลาดจากความร่วมมือของ อย. และ ช้อปปี้ ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2562 จากการใช้ Keywords ทั้งหมด 3,977 คำ สามารถระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายได้มากถึง 151,560 ชิ้นโฆษณา เฉลี่ย 842 ชิ้นต่อวัน

"ทั้งนี้ อย. และ ช้อปปี้ จะร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และสมประโยชน์ ทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานธุรกิจอีคอมเมิร์ซให้เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับความไว้วางใจในหมู่ผู้บริโภคต่อไป" รองเลขาธิการ อย. กล่าว