น้ำท่วมเหลือ 10 จังหวัดดับ 14 ศพ

2017-08-02 10:55:21

น้ำท่วมเหลือ 10 จังหวัดดับ 14 ศพ

Advertisement

ปภ.รายงานสถานการณ์อุทกภัยใน 10 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตแล้ว 14 ศพ พร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเต็มกำลัง
เมื่อวันที่ 2 ก.ค. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. – 2 ส.ค.มีพื้นที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยและน้ำไหลหลาก 44 จังหวัด รวม 254 อำเภอ 1,133 ตำบล 7,713 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว 34 จังหวัด ยังคงมีสถานการณ์ 10 จังหวัดประกอบด้วยภาคอีสาน 9 จังหวัด ภาคกลาง 1 จังหวัด ดังนี้
สกลนคร น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 18 อำเภอ 115 ตำบล 1,267 หมู่บ้าน 43 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบ 135,044 ครัวเรือน 426,037 คน ผู้เสียชีวิต 9 ศพ
ร้อยเอ็ด น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 20 อำเภอ 116 ตำบล 847 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 13,515 ครัวเรือน ผู้เสียชีวิต 3 ศพ
นครพนม น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 6 อำเภอ 21 ตำบล 61 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 360 ครัวเรือนนครราชสีมา ยังคงมีน้ำท่วมขัง 3 อำเภอ 21 ตำบล 242 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,532 ครัวเรือน
กาฬสินธุ์ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 15 อำเภอ 84 ตำบล 747 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,870 ครัวเรือน อพยพประชาชน 70 ครัวเรือน

ยโสธร น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 8 อำเภอ 42 ตำบล 281 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 15,051 ครัวเรือน


มุกดาหาร น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำเภอ 45 ตำบล 403 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 30,633 ครัวเรือน 97,700 คน ผู้เสียชีวิต 2 ศพ

อำนาจเจริญ น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 7 อำเภอ 52 ตำบล 344 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 11,137 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 52,359 ไร่

อุบลราชธานี น้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ 13 อำเภอ 28 ตำบล 99 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 3,712 ครัวเรือน

ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วม 6 อำเภอ 68 ตำบล 297 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 9,019 ครัวเรือน


ทั้งนี้ ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ พร้อมกำชับจังหวัดที่สถานการณ์คลี่คลายแล้ว ให้เร่งสำรวจและจัดทำบัญชีความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้าน ส่วนจังหวัดที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัย ให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด