“ศรีสุวรรณ”จ่อร้องนายกฯสอบเลขาธิการ อีอีซี

2019-08-07 10:10:02

“ศรีสุวรรณ”จ่อร้องนายกฯสอบเลขาธิการ อีอีซี

“ศรีสุวรรณ”จ่อนำชาวบ้าน 3 จังหวัดภาคตะวันออกร้องนายกฯสอบเอาผิดเลขาธิการอีอีซี เหตุจัดทำผังเมืองเอื้อประโยชน์กลุ่มทุนที่กว๊านซื้อที่ดินในพื้นที่สีเขียวในราคาถูกมาดักรอจนทำให้เป็นสีม่วงเอื้อกลุ่มอุตสาหกรรม

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ บอร์ดอีอีซี ได้มีมติเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน แผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค หรือการจัดทำผังเมืองอีอีซี ไปเมื่อคราวการประชุมวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา ท่ามกลางการคัดค้านของเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกนั้น แม้เรื่องดังกล่าว ภาคประชาชนและนักวิชาการส่วนใหญ่จะยืนยันว่าการจัดทำแผนผังการพัฒนานั้นยังคงมีปัญหาและขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีความหมาย ไม่ได้เป็นไปตามเจตนารมย์ที่เขียนไว้ใน พ.ร.บ.เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 หรือ พ.ร.บ.อีอีซี ที่ว่า "ให้คำนึงถึงความสัมพันธ์กับชุมชน สุขภาวะของประชาชน สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน" รวมทั้งเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 ม.72(1) ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่า “การวางแผนการใช้ที่ดินต้องให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่และศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้จากเอกสารแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน หรือผังเมืองรวมอีอีซีที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกนำมาเผยแพร่นั้น ปรากฎโดยชัดแจ้งว่าจะมีการเพิ่มพื้นที่สีม่วง(พื้นที่อุตสาหกรรม) จาก 3% เป็น 5% ซึ่งกระทบต่อพื้นที่สีเขียว(เกษตรกรรม) ในเขตจ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี และ จ.ระยอง เป็นจำนวนมาก และที่สำคัญเป็นการเพิ่มพื้นที่สีม่วงในพื้นที่ที่เคยเป็นพื้นที่สีเขียว แต่มีนายทุนใหญ่ไปกว้านซื้อที่ดินจากชาวบ้านมาในราคาถูกมาดักรอให้ประกาศเป็นพื้นที่สีม่วง อันเป็นการเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนดังกล่าวโดยชัดแจ้ง จนชาวบ้านไม่อาจยอมรับได้ ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจำเป็นที่จะต้องนำความไปยื่นคำร้องต่อนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานบอร์ดอีอีซี เพื่อตั้งประเด็นพิพาททางปกครองไว้ เพื่อให้นายกรัฐมนตรีสั่งตั้งกรรมการสอบเลขาธิการอีอีซี และอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และขอให้มีการทบทวนการจัดทำแผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และหรือผังเมืองอีอีซีใหม่ให้อยู่บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามข้อเรียกร้องอย่างแท้จริง และหากนายกรัฐมนตรีเพิกเฉย จะได้ใช้เป็นเหตุแห่งการนำคดีขึ้นฟ้องต่อศาลปกครองได้ต่อไป โดยสมาคมฯและชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกจะเดินทางไปยื่นคำร้องในวันพฤหัสที่ 8 ส.ค.เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน(ตึก กพร.เดิม) ทำเนียบรัฐบาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง