อภ. แจงผลิตน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นเพิ่มประสิทธิผลออกฤทธิ์

2019-08-06 18:55:06

อภ. แจงผลิตน้ำมันกัญชาหยดใต้ลิ้นเพิ่มประสิทธิผลออกฤทธิ์

Advertisement

ผอ.อภ. เผยแนวพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาทางการแพทย์ในรูปแบบหยดใต้ลิ้น เพื่อให้ยามีประสิทธิผลในการออกฤทธิ์ที่เร็วขึ้น

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม (อภ.) เปิดเผยว่าในวันที่ 7 ส.ค. อภ.จะมีการส่งมอบสารสกัดน้ำมันกัญชาเมดิคัลเกรด ซี่งผลิตภัณฑ์ยากัญชาทางการแพทย์มาตรฐาน สกัดด้วยวิธี solvent extraction โดยใช้ Ethanol คุณภาพสูง ณ อุณหภูมิ -50 องศาเซลเซียส สะอาด ปลอดภัย โดยมีการจัดทำบรรจุภัณฑ์ พร้อมระบุปริมาณและวิธีการใช้ไว้ชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานให้กับกระทรวงสาธารณสุข โดยมี 3 สูตร คือ 1.สูตรที่มีสารทีเอชซี (THC) เด่น กล่องสีแดง ซึ่งอาจมีฤทธิ์มึนเมาได้ กัญชาสายพันธุ์แรง 2.สูตรที่มีสารซีบีดี (CBD) เด่น กล่องสีเขียว มีฤทธิ์มึนเมาต่ำ กัญชาสายพันธุ์อ่อน และ 3.สูตรที่มีอัตราส่วนสารซีบีดี และทีเอชซี 1 : 1 (THC : CBD 1:1) กล่องสีเหลือง เป็นกัญชาสายพันธุ์ผสม มีฤทธิ์มึนเมาปานกลาง

ผอ.อภ. กล่าวต่อว่า สำหรับแนวทางการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์น้ำมันกัญชาของ อภ.นั้น ออกแบบมาให้อยู่ในรูปของน้ำมันหยดใต้ลิ้น เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการออกฤทธิ์เร็วขึ้น และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้มากกว่าการให้ยาในรูปแบบรับประทาน อีกทั้งสามารถเจือจางความเข้มข้นของยาได้ตามความต้องการของแพทย์ผู้สั่งจ่าย และโรคที่นำไปใช้ ทั้งนี้ ในปัจจุบันยังไม่มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบของตัวยาสำคัญ delta-9-THC ที่ได้รับการรับรองจาก USFDA ดังนั้นการกำหนดความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจึงมาจากการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และการเทียบเคียงกับความเข้มข้นของน้ำมันกัญชาในประเทศอื่น ๆ

“สำหรับเรื่องความปลอดภัยของ GPO THC นั้น เราพบว่าขนาดของ delta-9-THC ที่ทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวน 50% (Lethal dose) ต้องมีการใช้ในขนาดปริมาณสูงถึง 4 กรัม ในผู้ที่มีน้ำหนัก 70 กิโลกรัม (ค่าประมาณจากการคำนวณ) ซึ่งขนาดยานี้ มนุษย์ไม่สามารถได้รับจากการรับประทาน การสูบ หรือ การสูดดมสารระเหย (vaporizing) ของสารดังกล่าวได้ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบว่าการให้ยา THC 2.5 มิลลิกรัม ทางหลอดเลือดดำ ไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต แต่อาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียง เช่น เมา กระวนกระวาย พารานอยด์ ความจำบกพร่อง ไม่มีสมาธิจดจ่อในการทำงาน GPO THC มีความแรงเพียง 0.5 มิลลิกรัมต่อหยด ซึ่งน้อยกว่าขนาดยาดังกล่าว 5 เท่า จึงมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย แต่อย่างไรก็ตามการใช้ยา GPO THC จะต้องอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ หรือเภสัชกรที่ผ่านการอบรม” ผอ.อภ. กล่าว

แท็กที่เกี่ยวข้อง