สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ พระอาการประชวรของพระพันปีหลวงดีขึ้นแล้ว

2019-08-06 15:35:07

สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ พระอาการประชวรของพระพันปีหลวงดีขึ้นแล้ว

Advertisement

สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระอาการประชวรจากการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัยดีขึ้นแล้ว คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯกลับ ไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

เมื่อวันที่ 6 ส.ค. สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่ 2 ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายรักษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้รายงานว่า พระอาการประชวรจากการติดเชื้อของทางเดินหายพระทัย ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดีขึ้นแล้ว ไม่ทรงมีพระปรอท (ไข้) ทรงพระกรรสะ (ไอ) ลดลงมาก รับสั่งได้ดี เสวยพระกระยาหารได้ดี คณะแพทย์จึงได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินกลับ ไปประทับที่พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในวันที่ 6 ส.ค. 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน


แท็กที่เกี่ยวข้อง