นักวิทย์เตือนชาวโลกหยุดย่ำยีผืนดิน

2019-08-06 14:30:08

นักวิทย์เตือนชาวโลกหยุดย่ำยีผืนดิน

Advertisement

คณะนักวิทยาศาสตร์เตรียมเสนอรายงาน ต่อที่ประชุมว่าด้วยปัญหาภาวะโลกร้อน ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ และ “กล่าวประณามอย่างรุนแรง” ต่อการทำลายและสร้างความเสียหายต่อผิวดินของโลก

คณะนักวิทยาศาสตร์และเจ้าหน้าที่รัฐบาลของ คณะทำงานระหว่างประเทศว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก หรือ ไอพีซีซี (Intergovernmental Panel on Climate Change : IPCC) ขององค์การสหประชาชาติ ได้ข้อสรุปรายงาน การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและผืนดิน (Climate Change and Land) ในสัปดาห์นี้ และเตรียมนำเสนอต่อที่ประชุมในนครเจนวา ในวันที่ 8 ส.ค. ที่จะถึง

แหล่งข่าวในที่ประชุมเผยว่า รายงานชิ้นนี้จะเป็นรายงานที่ “เชื่อถือได้มากที่สุด” เท่าที่เคยมีมา เกี่ยวกับการใช้และการทำลายผืนดินบนโลกของมนุษย์ ทีมนักวิทยาศาสตร์ผู้จัดทำหวังว่า รายงานจะทำให้ประเด็นการใช้ผืนดิน มีความสำคัญมากขึ้น ในที่ประชุมเจรจา เกี่ยวกับปัญหาภาวะโลกร้อน
เนื้อหาหลักในรายงานคือ ผืนดินสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งปล่อย และที่กักเก็บ คาร์บอนไดออกไซด์ ขึ้นอยู่กับวิธีใช้ผืนดิน

กิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ นำไปสู่การเสื่อมสภาพของผืนดิน พื้นที่ทะเลทรายขยาย ป่าไม้เสื่อมโทรม สัตว์และพืชป่าสูญพันธุ์ และที่ดินพรุหายไปผืนดินถูกมนุษย์ปรับเปลี่ยน จากสินทรัพย์ล้ำค่าที่ใช้ต่อสู้ภาวะโลกร้อน กลายเป็นแหล่งใหญ่ของคาร์บอน

นักวิทยาศาสตร์จะแถลงต่อที่ประชุมในนครเจนีวา ว่า มนุษย์ควรยุติการทำลายผืนดิน เพื่อหลีกเลี่ยงความหายนะ จากภาวะโลกร้อนระอุ ในอนาคต.