รมว.ดีอีถวายเครื่องสักการะ ร.5 เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ

2019-08-04 14:30:25

รมว.ดีอีถวายเครื่องสักการะ ร.5  เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ

รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานพิธีถวายบังคมและถวายเครื่องสักการะ ร.5  เนื่องในวันสื่อสารแห่งชาติ ปี 2562


เมื่อวันที่ 4 ส.ค.นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส “วันสื่อสารแห่งชาติ ประจำปี 2562” 4 ส.ค. 2562 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณลานหน้าอาคารอำนวยการ สำนักงาน กสทช. ถนนพหลโยธิน กทม.


จากนั้น รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ได้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์จอมพลสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงฯ และหน่วยงานในสังกัด เข้าร่วมพิธี ณ พระอนุสาวรีย์ บริเวณเกาะกลางน้ำ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ถนนแจ้งวัฒนะ กทม.