"หม่อมเต่า"เร่งช่วย 50 แรงงานไทยถูกลอยแพในโซมาเลีย

2019-08-03 18:50:46

"หม่อมเต่า"เร่งช่วย 50 แรงงานไทยถูกลอยแพในโซมาเลีย

Advertisement

"หม่อมเต่า"เร่งช่วย 50 แรงงานไทยถูกลอยแพในโซมาเลีย ระบุ 33 คน ไม่ทราบชื่อ เตือนไปทำงานในต่างประเทศควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงกรณีลูกเรือประมงไทย ประมาณ 50 คน ถูกนายจ้างคนไทยหลอกไปลอยแพบนเรือ 2 ลำ กลางทะเลชายฝั่งโบซาโซ่ ประเทศโซมาเลีย ทั้งยังไม่ได้รับค่าจ้างมาเป็นเวลา 4 เดือนแล้ว และขณะนี้กำลังขาดน้ำขาดอาหารไม่มีทางกลับ จนต้องติดต่อเพื่อนคนไทยวอนขอความช่วยเหลือด่วนว่า เกี่ยวกับเรื่องนี้ กระทรวงแรงงานมีความห่วงใยกลุ่มแรงงานไทยดังกล่าว โดยในส่วนของกระทรวงแรงงานนั้น ได้ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วปรากฏว่า กลุ่มแรงงานไทยดังกล่าวมีจำนวน 50 คน เดินทางไปทำงานทางเรือประมงทะเลกับนายจ้างประเทศอิหร่าน สัญญาจ้าง 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค.2561 ครบกำหนดสัญญาจ้างในวันที่ 26 ต.ค. 2563 เดินทางโดยแจ้งการเดินทางด้วยตนเอง ได้แจ้งเรื่องร้องทุกข์ผ่านเฟซบุ๊กจำนวน 17 คน และเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ จำนวน 4 คน เป็นชาวสุรินทร์ ส่วนอีก 13 คน ไม่พบข้อมูลในระบบศูนย์ทะเบียนคนหางานไปทำงานต่างประเทศ และที่เหลืออีก 33 คน ยังไม่ทราบรายชื่อ 

รมว.แรงงาน กล่าวต่อว่า กรณีดังกล่าว ตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ พ.ศ. 2549 แรงงานที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนฯ เป็นค่าพาหนะ (ในต่างประเทศ)  ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 30,000 บาท อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ได้สั่งการให้แรงงานจังหวัดและจัดหางานจังหวัดลงพื้นที่ไปพบญาติแรงงานเพื่อแจ้งให้ทราบว่าทางการไทยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือแล้ว รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับอีกด้วย

รมว.แรงงาน กล่าวอีกว่า แรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศควรไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสมัครเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อที่จะได้รับการสงเคราะห์และช่วยเหลือหากประสบปัญหาในต่างประเทศ