ป่าพรุควนเคร็งค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

2019-08-03 18:40:33

ป่าพรุควนเคร็งค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

Advertisement

คพ.ตรวจคุณภาพอากาศป่าพรุควนเคร็งพบค่า PM 2.5 เกินมาตรฐาน

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (อคพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควนเคร็ง ทาง นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความห่วงใยต่อผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม ได้สั่งการให้เร่งดำเนินการเพื่อให้มีการดับไฟป่าโดยเร็ว และให้กรมควบคุมมลพิษ ตรวจวัดคุณภาพอากาศเพื่อให้ประชาชน และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ ในการช่วยกันป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหา พร้อมกับให้ข้อเสนอแนะในการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยง หรือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น


นายประลอง กล่าวว่า สถานการณ์ไฟไหม้มีพื้นที่เสียหาย ทั้งในพื้นที่เขตป่าอนุรักษ์ (เขตห้ามล่าสัตว์ป่า) เขตป่าสงวน และในพื้นที่ของชาวบ้าน โดยในพื้นที่เขตป่าเสียหายกว่า 300 ไร่ ทั้งนี้ การบัญชาการและควบคุมสถานการณ์ ใช้ระบบศูนย์บัญชาการในระดับอำเภอ ณ สถานีควบคุมไฟป่าพรุควนเคร็ง บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทาน และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนการวางท่อน้ำเพื่อสูบน้ำ เข้าไปบริเวณไฟไหม้ 5 จุด จากคลองพระราชดำริ และใช้เครื่องสูบน้ำ จำนวน 30 ตัว สามารถสูบน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาตรเมตร/ชั่วโมง/เครื่อง เพื่อเร่งการสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดไฟไหม้ในพื้นที่พรุ นอกจากนี้ได้มีจิตอาสาและโรงครัวพระราชทาน มาสนับสนุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนนายประลอง กล่าวอีกว่า การตรวจสอบคุณภาพอากาศ คพ.ได้นำหน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่มาติดตั้งบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาพระบาท ต.เขาพระบาท อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช จะตรวจวัดค่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (พีเอ็ม10) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (พีเอ็ม2.5) คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ ไนโตรเจนออกไซด์ รวมถึงสภาพอุตุนิยมวิทยา และยังได้นำเครื่องมือตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ไปติดตั้งในพื้นที่ชุมชนในบริเวณใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุที่หน่วยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ไม่สามารถเข้าในพื้นที่ได้ โดยจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ โดยสถานการณ์ในวันนี้ (ช่วงเวลา 13.00-14.00 น.) ฝุ่นละออง PM 2.5 มีค่า 61 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(มคก./ลบ.ม.) ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ที่ไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. ได้แนะนำให้พิจารณาจัดทำพื้นที่ปลอดภัย (Safety Zone) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์


"ปัญหาหมอกควันภาคใต้ของประเทศไทยมักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนก.ค.-ก.ย.ของทุกปี ซึ่งในปี 2562 ทส. ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีนายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัด ทส. เป็นประธานและมอบนโยบาย ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ การประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจต่อประชาชนในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงการดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เพื่อบรรเทาผลกระทบ" นายประลอง กล่าว


แท็กที่เกี่ยวข้อง