"ศรีสุวรรณ"ปลื้มคนแห่ลงชื่อคัดค้านหวย 12 นักษัตร

2019-08-03 18:10:00

"ศรีสุวรรณ"ปลื้มคนแห่ลงชื่อคัดค้านหวย 12 นักษัตร

Advertisement

"ศรีสุวรรณ"ปลื้มประชาชนแห่ลงชื่อคัดค้านหวย 12 นักษัตรคับคั่ง


เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 3 ส.ค.ที่บริเวณหน้าโรงเจตลาดยิ่งเจริญ เขตบางเขน นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้มาเริ่มตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อคัดค้านการออกหวยรูปภาพ 12 นักษัตรของสำนักงานกองสลากฯ โดยมีประชาชนเป็นจำนวนมากทยอยกันมาลงชื่อคัดค้านกันอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ชี้ให้เห็นว่าประชาชนไม่ยอมรับวิธีการหาเงินเข้าคลังของรัฐโดยวิธีการมอมเมาประชาชนเช่นนี้ การเพิ่มผลิตภัณฑ์สลากและเพิ่มช่องทางการขายสลากดังกล่าว ทําให้รัฐบาลกลายเป็นเจ้ามือหวยและแสวงหาผลประโยชน์ จากความลุ่มหลงงมงายและความเพ้อฝันของประชาชน มอมเมาประชาชนให้เสื่อมเสียเงินทองมากขึ้นโดยไม่จำเป็น เป็นการทําลายหลักคิด คุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม อันขัดกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่รู้จักความพอเพียง ไม่รู้จักเหตุผล ไม่รู้จักความพอประมาณ 


นายศรีสุวรรณ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังส่อไปในทางขัดต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หลายมาตรา อาทิ ม.25 ม.31 ม.43(1) ม.46 และ ม.67 ด้วยเหตุดังกล่าวสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ขอเรียกร้องให้ประชาชนร่วมใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ ม.43(3) ประกอบ ม.50 ในการร่วมลงชื่อคัดค้านการออกสลากรูปภาพ 12 นักษัตรของสำนักงานสลากฯ เพื่อนำไปยื่นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนะยับยั้งการออกสลากดังกล่าวในสัปดาห์หน้าต่อไป การตั้งโต๊ะให้ประชาชนมาร่วมลงชื่อในครังนี้เป็นการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ที่ต้องการส่งสัญญาณให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับรู้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นชอบด้วยกับการออกสลากรูปภาพ 12 นักษัตร และหากคณะรัฐมนตรียังเดินหน้าไม่ฟังเสียงของประชาชนในครั้งนี้ สมาคมจะเดินหน้าฟ้องศาลปกครองเพื่อระงับการดำเนินการดังกล่าวต่อไป