"จุรินทร์" นัดหารือ 14 ส.ค. แก้อุปสรรคสงครามการค้า

2019-08-03 00:30:22

"จุรินทร์" นัดหารือ 14 ส.ค. แก้อุปสรรคสงครามการค้า

Advertisement

"จุรินทร์" นัด 14 ส.ค. หารือภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง แก้อุปสรรคทางการค้ากรณีสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ กล่าวว่า วันที่ 14 ส.ค. ได้นัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนในส่วนของกระทรวงพาณิชย์เป็นครั้งแรก โดยจะมีการประชุมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งปลัดกระทรวง อธิบดีกรมที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งหมด ร่วมกับภาคเอกชน สมาคมที่เกี่ยวข้อง เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้ส่งออกสินค้า สมาคมธนาคารไทย  ทั้งนี้เพื่อจะได้หารือร่วมกันและกำหนดแนวทางระหว่างประเทศไทยกับคู่ค้าทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มตัวเลขการส่งออกซึ่งทุกประเทศในโลกกำลังประสบอุปสรรคโดยเฉพาะอุปสรรคที่เกิดจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา 

"ซึ่งวันนั้นก็อาจจะได้มีการพูดคุยในเรื่องนี้ด้วยว่าจะหาทางออกก็รณีอุปสรรคที่เกิดขึ้นที่จะทำให้ประเทศเราสามารถเดินหน้าเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปได้อย่างไรก็คงจะหารือร่วมกันระหว่างทั้งภาครัฐและเอกชน" นายจุรินทร์ กล่าวแท็กที่เกี่ยวข้อง