กฟน. ครบรอบ 61 ปี พร้อมขับเคลื่อนมหานครอัจฉริยะ

2019-08-01 23:49:35

กฟน. ครบรอบ 61 ปี พร้อมขับเคลื่อนมหานครอัจฉริยะ

Advertisement

กฟน. ครบรอบ 61 ปี พร้อมขับเคลื่อนมหานครอัจฉริยะ◾️ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แถลงผลการดำเนินงาน ครบรอบ 61 ปี ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 พร้อมก้าวสู่ปีที่ 62 อย่างมั่นคง ด้วยภารกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนมหานครอัจฉริยะ Smart Metro Grid เดินหน้านำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน พร้อมขยายเส้นทางอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าสร้างความเพียงพอมั่นคงให้ระบบไฟฟ้าใจกลางกรุง ส่งเสริมพลังงานทางเลือกให้บริการการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาแอปพลิเคชันของ กฟน. ให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทุกบริการแห่งอนาคต ยกระดับมาตรฐานความสะดวกในการขอใช้ไฟฟ้ารวดเร็วติดอันดับโลก พร้อมนำนวัตกรรมล้ำสมัยมาพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าแห่งอนาคต ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้รับรางวัล CSR ระดับสากล จากการปลูกป่าชายเลนและนำเสาไฟฟ้าจากโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินปักเป็นแนวกันคลื่น ภายใต้วิสัยทัศน์ “พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร” และภารกิจ สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนระบบพลังงานอัจฉริยะเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร ณ ห้อง Auditorium อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย
◾️ วันนี้ (1 สิงหาคม 2562) นายกีรพัฒน์ เจียมเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ในวาระครบรอบ 61 ปี แห่งการสถาปนา กฟน. ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งสู่ปีที่ 62 อย่างมั่นคง มีจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้า 3,863,621 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 2.75 สำหรับค่าพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าสะสมปี พ.ศ. 2562 เท่ากับ 53,197 ล้านหน่วย เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 3.02 โดยในปีนี้ กฟน. ยังคงเดินหน้าโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจตามแผนงาน พร้อมเป็นผู้นำประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสายสื่อสาร และขับเคลื่อนการเป็น “มหานครอัจฉริยะ Smart Metro Grid” โดยปัจจุบัน กฟน. ดำเนินโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 46.6 กิโลเมตร และอยู่ระหว่างดำเนินการ 169 กิโลเมตร ซึ่งโครงการที่จะดำเนินการแล้วเสร็จในปี 2562 ได้แก่ โครงการถนนพิษณุโลก ถนนนครสวรรค์ (แยกนางเลิ้ง ถึง แยกเทวกรรม) และถนนเพชรบุรี (แยกยมราช ถึง แยกอุรุพงษ์) รวมระยะทาง 0.3 กิโลเมตร และโครงการถนนนานา (ช่วงถนนสุขุมวิท ถึง คลองแสนแสบ) รวมระยะทาง 0.75 กิโลเมตร โดยรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ ภายในเดือนนี้ครับ ส่วนโครงการถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ รวมระยะทาง 2 กิโลเมตร และโครงการถนนวิทยุ รวมระยะทาง 2.1 กิโลเมตร กำหนดรื้อถอนเสาไฟฟ้าแล้วเสร็จ ในเดือนธันวาคมนี้ นอกจากนี้ กฟน. ยังมีการขยายการก่อสร้างอุโมงค์สายส่งไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบไฟฟ้าใจกลางเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ ได้แก่ ถนนชิดลม ถึง ถนนสารสิน (ตลอดแนวถนน) และถนนเพลินจิต (จากสี่แยกชิดลม ถึงสี่แยกเพลินจิต) โดยมีลักษณะเป็นอุโมงค์ยักษ์ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 เมตร อยู่ลึกประมาณ 40 เมตร มีความยาวของอุโมงค์โดยประมาณ 1,800 เมตร ซึ่งจะถือเป็นอุโมงค์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าให้มีความเพียงพอ มั่นคง และช่วยปรับทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครให้สวยงาม มีความปลอดภัย

◾️ ในด้านการพัฒนาคุณภาพงานบริการนั้น กฟน. มุ่งมั่นพัฒนาระบบการให้บริการและยกระดับคุณภาพงานบริการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นหน่วยงานให้บริการด้านระบบไฟฟ้าตัวแทนประเทศไทย ในการพิจารณการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business) ของธนาคารโลก (World Bank) โดย กฟน. ได้รับการจัดอันดับประเทศที่มีความสะดวกในการเข้าไปประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลก ในด้านการขอใช้ไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2562 อยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากประเทศมาเลเซีย และเป็นอันดับที่ 6 ของโลก จาก 190 ประเทศทั่วโลก โดยขยับอันดับขึ้นถึง 7 อันดับ จากอันดับที่ 13 เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่ง กฟน. มีความมั่นใจในการพัฒนาปรับปรุงด้านบริการให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง สามารถให้บริการขอใช้ไฟฟ้า ได้สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ คาดว่า ทำให้การจัดลำดับ Doing Business ของประเทศไทยด้านการขอใช้ไฟฟ้า ในปี 2563 ที่จะถึงนี้ดีขึ้นกว่าปี 2562 นอกจากนี้ กฟน. ยังพัฒนาเทคโนโลยีอันทันสมัยด้วย MEA Smart Life Application เพื่อให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าซึ่งปัจจุบันมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 1.5 ล้าน ครั้ง โดยมีฟังก์ชันเด่น ได้แก่ การขอใช้ไฟฟ้าใหม่ การตรวจสอบและชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต Mastercard Vis Internet Banking BluePay Wallet และช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิสด้วย Bar Code - QR Code ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แจ้งไฟฟ้าขัดข้องเพียง 2 คลิก ซึ่งรองรับด้วยระบบ FFM (Field Force Management) ทำให้สามารถแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ แสดงประวัติการใช้ไฟฟ้าย้อนหลัง 6 เดือนในรูปแบบกราฟที่ดูง่าย ไม่ซับซ้อน ทั้งยังสามารถแสดงสถานที่ชำระค่าไฟฟ้าและข้อมูลติดต่อสาธารณะเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า พร้อมทั้งแสดงตำแหน่งกำหนดตามระยะทางได้ เช่น สถานีตำรวจ โรงพยาบาล สถานีดับเพลิง เป็นต้น นอกจากนี้ กฟน. พัฒนาการแจ้งข้อมูลการดับไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ และกำลังพัฒนาระบบแจ้งประกาศดับไฟ 1 ต่อ 1 เพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งข้อมูลตรงเป้าหมายเฉพาะบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฟน. ได้จัดทำ MEA EV Application ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าสำหรับการตรวจสอบสถานีอัดประจุไฟฟ้า การจองหัวชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น โดย กฟน. พร้อมเดินหน้าเป็นผู้นำในการควบคุมจัดการระบบให้บริการที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า โดยพัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมล้ำสมัยวิจัยพัฒนา เพื่อใช้กำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์ในการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าในการสนับสนุนภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้เกิดการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงการจ่ายไฟฟ้าให้กับสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทให้มีความเพียงพอ มั่นคง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โดย กฟน. มีการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในกิจการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบัน กฟน. มีสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้ารวม 12 สถานี และขยายเพิ่มเติมเป็น 21 สถานีภายในปี 2562 ทั่วเขตจำหน่ายของ กฟน. ล่าสุด พร้อมให้บริการออกแบบและติดตั้งเครื่องชาร์จไฟยานยนต์ไฟฟ้าภายในที่อยู่อาศัยของลูกค้าโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ซึ่ง กฟน. ยังคงสนับสนุนกับทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในการขับเคลื่อนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าให้เกิดขึ้นในประเทศ เช่น บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าต่าง ๆ เช่น Nissan MG รวมทั้งกระทรวงพลังงาน แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของ กฟน. ในการเดินหน้าสู่ธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้รวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านคัน ภายในปี พ.ศ. 2579◾️ ในด้านการให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้า กฟน. ปรับปรุงข้อบังคับอัตราค่าบริการการขอใช้ไฟฟ้าโดยยกเว้นการเรียกเก็บค่าบริการขอใช้ไฟฟ้า ทั้งการขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือการเปลี่ยนแปลงขนาดการใช้ไฟฟ้าให้แก่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าทุกประเภท และยังได้ยกเว้นค่าบริการตรวจสอบสายใน หากติดตั้งสายไฟฟ้าภายในจากผู้รับเหมาที่ขึ้นทะเบียนกับ กฟน.อีกด้วย ไม่รวมถึงการขอใช้ไฟฟ้าประเภท 69/115 kV โดย กฟน. มีการจัดอบรมหลักสูตร "MEA Service" ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการช่างไฟฟ้ามืออาชีพของ กฟน. ให้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานของ กฟน. เพื่อให้บริการด้านระบบไฟฟ้ากับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการผ่าน MEA E-Fix Application ศูนย์รวมช่างไฟฟ้ามืออาชีพให้บริการด้านไฟฟ้าที่ กฟน. จะเปิดให้บริการเร็ว ๆ นี้ และ กฟน. ยังให้ความสำคัญของระบบปรับอากาศห้องสะอาดที่มีผลต่อความปลอดภัยกับชีวิตมนุษย์ ประกอบกับเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของเชื้อโรคที่สามารถติดเชื้อทางอากาศได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานพยาบาล จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องสะอาด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ได้มาตรฐานควบคุมดูแลตามที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกำหนดไว้ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย พร้อมเปิดอบรมให้ความรู้แก่หน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองฝึกอบรมด้านช่าง ฝ่ายฝึกอบรม การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี โทร. 0-2902-5269 ต่อ 4593 หรือ 0-2256-3593 เวลา 08.00-15.00 น. ในวันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

◾️ ผู้ว่าการ กฟน. กล่าวต่อไปว่า กฟน. ยังร่วมลงนามความร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กฟน. ได้ลงนามความร่วมมือการพัฒนาระบบจ่ายไฟฟ้าและนวัตกรรม รองรับโครงการเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ (CHULA Smart City) กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา กฟน. ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้า เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ระหว่าง กฟน. กับ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เพื่อร่วมกันศึกษาแนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนและภาคเอกชนสูงสุด รวมถึงการร่วมดำเนินการศึกษาการใช้ประโยชน์ด้านข้อมูลการใช้พลังงาน ความต้องการด้านการบริการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานสะอาด และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้งานในการพัฒนาระบบการบริการด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) เพื่อรองรับการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่มหานครอัจฉริยะ (Smart Capital) ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตมีประสิทธิภาพ ลดระยะเวลาการเดินทางของประชาชน พร้อมกับสร้างความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น ตลอดจนมีการเตรียมความพร้อมระบบฟฟ้าให้มีความมั่นคง ด้วยการก่อสร้างสถานีไฟฟ้า ประเภท “Bulk Substation” จำนวนอย่างน้อย 2 สถานี และการควบคุมระบบไฟฟ้าผ่านศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากลางของ กฟน. แบบ Real Time เพื่อรองรับการเปิดให้บริการของรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทุกสาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

◾️ สำหรับปีนี้ถือเป็นปีมหามงคล ที่การไฟฟ้านครหลวง ได้มีโอกาสถวายงานด้านระบบไฟฟ้าพร้อมดูแลระบบไฟฟ้าตลอด 24 ชั่วโมง ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 และสำเร็จด้วยดี ถือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจของพนักงานทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างสูงสุดอีกด้วย สำหรับงานด้านสังคมสิ่งแวดล้อม กฟน. ยังคงดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ชายฝั่งทะเลและป่าชายเลนอย่างต่อเนื่อง จากผลสำเร็จที่ กฟน. นำเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนและไม่ใช้งานแล้วจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่าง ๆ นำมาปักเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน เพื่อให้ครอบคลุมชายฝั่งทะเลกรุงเทพฯ เขตบางขุนเทียน เป็นระยะทางประมาณ 4.7 กิโลเมตร อีกทั้ง กฟน. ได้สนับสนุนงบประมาณการปลูกป่าชายเลนและบำรุงรักษาป่าชายเลนเพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งให้แก่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 จำนวนเงิน 2,000,000 บาท (ส่งมอบรายปี ปีละ 400,000 บาท) สนับสนุนเสาไฟฟ้าที่รื้อถอนจากโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในโครงการต่าง ๆ ที่ไม่ใช้แล้ว และยางรถยนต์เก่า รวมถึงให้การ...(อ่านต่อที่ลิงก์ข่าว)

/////////////////////////

▶️ Website : http://www.mea.or.th/content/detail/87/4851
▶️ Website (Eng) : http://www.mea.or.th/en/content/detail/87/4852
▶️ Facebook : https://www.facebook.com/METROPOLITAN.ELECTRICITY.AUTHORITY/posts/2878159055544546?__tn__=K-R


▶️ Twitter : https://twitter.com/mea_news/status/1156900988382351361
▶️ Gnews : https://gnews.apps.go.th/news?news=44507