“สุดารัตน์”จี้รัฐเร่งชดเชยชาวนาชาวไร่

2019-08-01 19:00:02

“สุดารัตน์”จี้รัฐเร่งชดเชยชาวนาชาวไร่

Advertisement

"คุณหญิงสุดารัตน์" พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.เชียงราย ฟังปัญหาชาวสวนลำไย หลังเผชิญปัญหาภัยแล้งผลผลิตตกต่ำ จี้รัฐเร่งชดเชยชาวนาชาวไร่ภายใน ส.ค.

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย (พท.) เดินทางไปยังศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย พร้อมด้วยนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีต รมช.คลัง นายวิสาร เตชะธีรวัฒน์ นายวิศิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์ นางละออง ติยะไพรัช นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน ส.ส.เชียงราย พรรคเพื่อไทย พบปะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไย เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อน

นายเฉลียว นัยนา ประธานกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จ.เชียงราย สะท้อนว่า พื้นที่ปลูกลำไยใน อ.แม่สรวยกว่า 3.8 หมื่นไร่ ประสบปัญหาภัยแล้งนานต่อเนื่อง ทำให้ได้ผลผลิตลำไยน้อยกว่าที่คาดการณ์ ลำไยที่ออกผลเป็นลำไยที่ไม่มีคุณภาพมากกว่าร้อยละ 20-50 นอกจากนี้ราคาผลผลิตปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 27 บาท ไม่คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต ที่ควรมีราคาประมาณ 40 บาทต่อ กก. หากไม่เร่งแก้ไข


คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและชลประทานเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการผลิต ได้พูดคุยกับ ส.ส.พรรคเพื่อไทยในพื้นที่ จะพยายามขับเคลื่อนเพื่อของบประมาณอย่างเต็มที่ โดยผลักดันให้ผู้มีอำนาจ บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในงบประมาณรายจ่าย ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรสำรวจความเสียหาย ซึ่งจะเป็นการบ้านนำไปพูดคุยกับผู้มีอำนาจ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการแก้ไข หรือชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะการพิจารณา ระเบียบการชดเชยของ กระทรวงการคลัง ให้ได้รับการแก้ไขเพื่อบรรเทาทุกข์พี่น้องเกษตรกร ส่วนปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ ขอให้เกษตรกรส่งข้อมูลให้ ส.ส.นำไปศึกษาร่วมกันหาทางออกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ย้ำว่า ได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งใน จ.เชียงรายได้ติดตามมาแล้ว ถึง3 ครั้ง พร้อมสื่อสารไปถึงรัฐบาล ขอให้เร่งรัดการชดเชยในพื้นที่การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน หวังว่าภายในเดือน ส.ค. นี้จะเร่งชดเชยให้แล้วเสร็จ วงเงินชดเชยควรได้เพิ่มขึ้น ชาวนาควรได้ไร่ละ 2,000 บาท ชาวไร่ไม่ควรต่ำกว่า 2,000 บาทเช่นกัน ชาวสวนไม่ควรต่ำกว่าไร่ละ 2,500 บาท โดยในสัปดาห์หน้าชาวสวนลำไยจะฝากผลผลิตที่เสียหายไปให้นายกรัฐมนตรีรับประทานว่าลำไย ที่ผลแตก ผล่ลีบ เรียกว่าเสียหายหรือไม่

แท็กที่เกี่ยวข้อง