อัตราการเกิดประชากรโสมขาวต่ำสุด

2017-08-01 09:50:34

อัตราการเกิดประชากรโสมขาวต่ำสุด

Advertisement

อัตราการเติบโตของประชากรเกาหลีใต้ในปีนี้ อยู่ในระดับต่ำสุด โดยมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 360,000 คน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานและเศรษฐกิจ เพราะประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น
เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าที่รัฐบาลเกาหลีใต้ แถลงว่า อัตราการเติบโตของประชากรเกาหลีใต้ในปีนี้ จะอยู่ในระดับต่ำสุดเท่าที่เคยมีการบันทึกมา แม้ว่าจะมีความพยายามส่งเสริมแล้วก็ตาม โดยจะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 360,000 คน ทำให้เกิดความวิตกกังวลกรณีผลกระทบของประชากรสูงวัยต่อเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ตำหนิอัตราการว่างงานในหมู่วัยรุ่นเพิ่มมากขึ้น ขณะที่คู่สามีภรรยา บอกว่า เป็นเพราะค่าครองชีพสูงขึ้น รวมทั้งราคาที่พักอาศัยและค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเล่าเรียนก็เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ครอบครัวส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือก ส่วนผู้หญิงมีความกดดันมากขึ้น เกี่ยวกับนโยบายการลาคลอดที่อ่อนแอของรัฐบาล และเบื่อกับการดื้อรั้นหัวแข็งของผู้ชายในการช่วยทำงานบ้าน
นับเป็นครั้งแรกที่อัตราเด็กเกิดใหม่ต่อปี ต่ำกว่า 400,000 คน ทั้งนี้ เกาหลีใต้ต้องใช้เงินประมาณถึง 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ พยายามส่งเสริมอัตราการเกิดในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งมอบโบนัสให้เด็กเกิดใหม่ ปรับปรุงนโยบายการลาคลอด และจ่ายเงินค่ารักษาผู้ที่มีบุตรยาก

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ กลัวว่า อัตราการเกิดในระดับต่ำอาจส่งผลกระทบต่อภาคแรงงานและผลักให้ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการสังคมสำหรับประชากรผู้สูงวัยเพิ่มมากขึ้น และบ่อนทำลายอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจด้วย
สำหรับอัตราการตายของเกาหลีใต้ในปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 5.8 ต่อประชากร 1,000 คน หรือประมาณ 295,000 คน