ไทยติด 10 อันดับเมืองนักท่องเที่ยว

2017-03-20 07:00:03

ไทยติด 10 อันดับเมืองนักท่องเที่ยว

Advertisement

กรุงเทพมหานครติดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต่างชาติมาเยือนมากที่สุดเป็นอันดับที่ 2 เป็นรองเพียงแค่ฮ่องกง


Euromonitor International จัดอันดับเมืองที่มีนักท่องเที่ยวไปเยือนต่อปีมากที่สุด 10 อันดับ ได้แก่ 
อันดับที่ 10 กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยมีนักท่องเที่ยวรวม 12,153,000 คน 
อันดับที่ 9 นิวยอร์ก 12,300,000 คนต่อปี 
อันดับที่ 8 อิสตันบูล 12,414,600 คน 
อันดับที่ 7 นครดูไบ 14,200,000 คน 
อันดับที่ 6 มาเก๊า 14,308,500 คน 
อันดับที่ 5 กรุงปารีส 15,023,000 คน 
อันดับที่ 4 ประเทศสิงคโปร์ 16,869,408 คน 
อันดับที่ 3 กรุงลอนดอน 18,580,000 คน 
อันดับที่ 2 กรุงเทพมหานคร 18,734,900 คน 
ส่วนอันดับที่ 1 ฮ่องกง 26,686,000 คน