รมว.ยธ.เผยยอดเยียวยาคดีแพรวา 41 ล้าน จ่ายภายใน 28 ส.ค.

2019-07-23 18:25:04

รมว.ยธ.เผยยอดเยียวยาคดีแพรวา 41 ล้าน จ่ายภายใน 28 ส.ค.

รมว.ยุติธรรมเผยยอดเงินที่ครอบครัว”แพรวา”ต้องจ่ายเยียวยารวมดอกเบี้ยเป็นเงินประมาณ 41 ล้านบาท ภายใน 28 ส.ค. หากพ้นจากนั้นจะเข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ด้านทีมทนายฝ่ายโจทก์ยันไม่เจรจา ขอเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 23 ก.ค. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม (ยธ.) ได้ร่วมหารือกับ นายกรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผอ.ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) และทีมทนายฝ่ายโจทก์ เกี่ยวกับคดีแพรวา 9 ศพ โดย นายสมศักดิ์ เปิดเผยว่า มีการหารือเกี่ยวกับคดีดังกล่าวพบว่าจำเลยได้ตกลงเยียวยาผู้เสียหายบางส่วนไปก่อนมีคำพิพากษาศาลฎีกา ทำให้ปัจจุบันเหลือผู้เสียหายที่เป็นโจทก์ 25 ราย และมีจำเลย 4 ราย ซึ่งศาลฎีกามีคำพิพากษาให้จำเลยที่ 1-3 ร่วมกันชำระค่าเสียหายให้แก่โจทก์เป็นเงินประมาณ 21.9 ล้านบาท และให้จำเลยที่ 4 ร่วมรับผิดกับจำเลยที่ 1-3 จำนวน 2.8 ล้านบาท รวมค่าเสียหายประมาณ 25 ล้านบาท ซึ่งจะต้องชำระพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.2553 (วันเกิดเหตุ) เมื่อคำนวณเงินค่าเสียหายจนถึงปัจจุบันจำเลยทั้งสี่จะต้องชำระหนี้รวมเป็นเงินประมาณ 41 ล้านบาท


รมว.ยุติธรรม กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมามีการปิดหมายคำสั่งให้จำเลยรับทราบไปแล้ว หลังจากปิดหมายแล้วจะนับไปอีก 15 วัน ซึ่งจะครบกำหนดที่หมายบังคับคดีมีผลในวันที่ 28 ก.ค.62 โดยจำเลยจะต้องเริ่มดูแลชดใช้เงินเยียวยาให้โจทก์ภายใน 30 วัน หรือภายในวันที่ 28 ส.ค.นี้ หากจำเลยไม่ชดใช้เงินค่าเสียหายให้โจทก์ภายในระยะเวลาดังกล่าว จะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนที่ทนายโจทก์ขอศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อให้มีอำนาจสืบทรัพย์ เมื่อได้ทรัพย์แล้วจะตั้งเรื่องให้กรมบังคับคดียึดทรัพย์เพื่อประกาศขายทอดตลาดต่อไป สำหรับกระบวนการบังคับคดี โจทก์ได้มอบให้ศูนย์นิติศาสตร์เป็นผู้แทนในการดำเนินการ ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมในการบังคับคดี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ พร้อมทั้งได้ตั้งนายธวัชชัย ไทยเขียว รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ประสานงานกลางระหว่างโจทก์และกระทรวง


ด้านนายกรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง ผอ.ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ในส่วนของโจทก์ไม่ต้องการเจรจา แต่ต้องการเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากคดีเข้าสู่ขั้นตอนการฟ้องล้มละลาย ทีมทนายโจทก์จะตรวจสอบว่าระหว่างการดำเนินคดี 9 ปี ทรัพย์ของพวกจำเลยถูกโอนย้ายไปไว้ที่ไหนบ้าง และจะขอให้เพิกถอนทรัพย์นั้นกลับมาเป็นของจำเลย


Advertisement


แท็กที่เกี่ยวข้อง