กฟน. ลงพื้นที่ชุมชนส่งมอบโซลาร์เซลล์และสนับสนุนชุมชนพอเพียง

2019-07-22 23:09:42

กฟน. ลงพื้นที่ชุมชนส่งมอบโซลาร์เซลล์และสนับสนุนชุมชนพอเพียง

กฟน. ลงพื้นที่ชุมชนส่งมอบโซลาร์เซลล์และสนับสนุนชุมชนพอเพียง