"ดิว - ตรี" ชวนประกวดหนังสั้น "ภาวะซึมเศร้า" ครบรอบ 130 ปี หลังคาแดง

2019-07-15 09:50:44

"ดิว - ตรี" ชวนประกวดหนังสั้น "ภาวะซึมเศร้า" ครบรอบ 130 ปี หลังคาแดงโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในวันนี้ ได้พ้นสภาพอันน่าสะพรึงกลัวจากการเป็น “โรงพยาบาลบ้า” หรือ “หลังคาแดง” มาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชที่ทันสมัย เป็นที่บำบัดรักษาผู้ป่วยทางจิต และผลิตบุคลากรทางด้านจิตเวช อันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสุขภาพจิตให้ประชาชน ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปในการพัฒนาจิตเวชในประเทศไทย ด้วยพิพิธภัณฑ์โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาอีกด้วย


Advertisement
ศิลปินแกรมมี่ ดิว – อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ และ ตรี – ชัยณรงค์ โยธา ร่วมงานแถลงข่าว “130 ปี หลังคาแดง” ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ฯ จัดโดยมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ โดยกิจกรรมหลักของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาฯ คือ การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งในปัจจุบันกำลังดำเนินการสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อใช้ในการบำบัดรักษาผู้ป่วยนอกระบบประสาท ผู้ป่วยในจิตเวชสูงอายุ นอกจากนั้นยังส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการกับผู้ป่วยจิตเวช ที่มารับบริการที่สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รวมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์อีกด้วย โดยประชาชนสามารถบริจาคสมทบทุนได้ที่ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


Advertisement
ทั้งนี้ ได้มีการจัด “โครงการ 130 ปี หลังคาแดง ชวนประกวดหนังสั้น ภาวะซึมเศร้า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพจิต ซึ่งมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้นในทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้โครงการนี้ยังเปิดรับความคิดของคนรุ่นใหม่ ผู้ที่ใส่ใจสุขภาพจิต ชวนกันมาทำหนังสั้น เพื่อส่งเสริม สร้างการมีส่วนร่วม ในงานส่งเสริมสุขภาพจิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตประชาชน


ดิว – อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ เปิดเผยว่า
“ผมขอเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันบริจาคสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวชผู้ยากไร้ในครั้งนี้ด้วยนะครับ เพราะความเมตตาของทุกคนจะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้ป่วยให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยให้เขาก้าวออกจากโรงพยาบาล เพื่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขกับครอบครัวของเขาได้ครับ”

Advertisement

ตรี – ชัยณรงค์ โยธา เปิดเผยว่า
“รู้สึกโชคดีมาก ที่มีโอกาสได้รับความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับ ภาวะซึมเศร้า ทำให้เราใส่ใจคนใกล้ตัวมากขึ้น ซึ่งในปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีคนจบชีวิตลงด้วยโรคนี้กันเยอะมาก ผมอยากให้ทุกคนศึกษาทำความเข้าใจกับโรคนี้ให้มากขึ้น หากท่านหรือคนใกล้ตัวรู้สึกซึมเศร้า อย่าลังเลที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อรับการรักษา เพราะภาวะซึมเศร้าสามารถที่จะรักษาให้หายได้ครับ”Advertisement