กสทช.ตั้งศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจช่วยน้ำท่วม

2017-07-29 14:15:29

 กสทช.ตั้งศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจช่วยน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 29 ก.ค. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า จากเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.สกลนคร สำนักงาน กสทช. จึงได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์สื่อสารเฉพาะกิจเพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ พร้อมกับตั้งศูนย์เพื่อให้ความช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมในครั้งนี้
นอกจากนั้น ในวันที่ 30 ก.ค. เลขาธิการ กสทช.พร้อมด้วยโอเปเรเตอร์ทั้ง 5 ค่าย ได้แก่ AIS DTAC TRUE TOT และ CAT จะลงพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ และ จ.สกลนคร เพื่อตรวจสอบคุณภาพสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่เกิดภัยพิบัติน้ำท่วม เพื่อทราบสถานะและประสิทธิภาพของการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ดังกล่าว พร้อมทั้งเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับแก้ไขกรณีพบโครงข่ายหรือสัญญาณให้บริการขัดข้องด้วย และเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ยังชีพไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัยด้วย