คนไทยอยากให้นายกฯ ยึดหลัก "สะสะเมธัง" ปกครองบ้านเมือง

2019-07-13 09:55:53

คนไทยอยากให้นายกฯ ยึดหลัก "สะสะเมธัง" ปกครองบ้านเมือง

Advertisement

กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจคนไทย 87% จะงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาตามคำเชิญชวนของนายกฯ ระบุอยากให้นายกฯ ครม.ชุดใหม่ยึดหลักธรรม"สะสะเมธัง" คือการบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรมในการปกครองบ้านเมือง

เมื่อวันที่ 13 ก.ค. กรุงเทพโพลล์เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “คนกรุงปฏิบัติตนอย่างไรช่วงเข้าพรรษา”โดยเก็บข้อมูลพุทธศาสนิกชนที่อยู่ใน กทม. จำนวน 1,194 คนได้ผลสำรวจดังนี้ เมื่อถามความเห็นว่า ปัจจุบันพุทธศาสนิกชนใน กทม. ห่างไกลจากการเข้าวัดทำบุญฟังเทศน์ฟังธรรมหรือไม่ พบว่าร้อยละ 45.5 คิดว่ายังใกล้ชิดกันเหมือนเดิมรองลงมาร้อยละ 39.9 คิดว่าห่างไกลมากขึ้น และร้อยละ 14.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ

สำหรับวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานี้ พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 51.4 ระบุว่ามีแผนที่จะทำบุญ (เวียนเทียนถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน) รองลงมาร้อยละ 12.4 ระบุว่ามีแผนที่จะไปทำบุญพร้อมไปท่องเที่ยวด้วย และร้อยละ 9.5 มีแผนที่จะท่องเที่ยวหรือกลับภูมิลำเนาที่เหลือร้อยละ 26.7 ระบุว่าไม่มีแผนเพราะต้องทำงาน / ไม่ได้หยุดยาว

ส่วนสิ่งที่พุทธศาสนิกชนตั้งใจจะทำในช่วงเข้าพรรษาปีนี้ นั้น ร้อยละ 48.6 ระบุว่าจะทำบุญตักบาตรทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา รองลงมาร้อยละ 35.2 ระบุว่า จะสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยขึ้น และร้อยละ 26.5 ระบุว่า จะไม่ดื่มเหล้าตลอด 3 เดือน

เมื่อถามเฉพาะผู้ที่ดื่มสุราว่า จากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญ“รักษาชีวิตอย่าติดสุรา” ในกิจกรรม“ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” ชวนคนไทยงดเหล้าตลอดเข้าพรรษาจะเข้าร่วมตามคำเชิญชวนหรือไม่อย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 87.0 จะเข้าร่วมตามคำเชิญชวน (โดยร้อยละ 36.8 คิดว่าจะงดแต่อาจดื่มเฉพาะงานสังสรรค์บางงานรองลงมาร้อยละ 32.2 คิดว่าจะงดตลอด 3 เดือนและร้อยละ 18.0 คิดว่าจะงดแต่อาจไม่ครบ 3 เดือน) ขณะที่ ร้อยละ 13.0 ระบุว่าจะไม่เข้าร่วมตามคำเชิญชวนและคิดว่าจะดื่มตามปกติ

สุดท้ายเมื่อถามความเห็นพุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับหลักธรรมในราชสังคหวัตถุ 4 หรือหลักธรรมในการวางนโยบายปกครองบ้านเมือง ว่าอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และครม.ชุดใหม่ ยึดถือข้อใดมากที่สุดส่วนใหญ่ร้อยละ 36.2 เห็นว่าควรยึดหลักธรรมในข้อ สะสะเมธัง คือการบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและเกษตรกรรมรองลงมาร้อยละ 29.3 เห็นว่าควรยึดหลักธรรมข้อ สัมมาปาสัง คือฉลาดในการแก้ปัญหาสังคมส่งเสริมอาชีพช่วยให้คนจนให้ตั้งตัวได้


แท็กที่เกี่ยวข้อง