“สะพานยักษ์” เชื่อม 3 มณฑลในจีน (มีคลิป)

2019-07-13 06:15:19

“สะพานยักษ์” เชื่อม 3 มณฑลในจีน (มีคลิป)

Advertisement

รัฐบาลจีนกำลังก่อสร้าง “สะพานจี้หมิงซานเช็ง” ที่จะใช้เป็นทางลัดเชื่อมต่อ พื้นที่ทุรกันดารแถบเทือกเขา ระหว่าง 3 มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงใตัของประเทศคือ ยูนนาน – กุ้ยโจว – เสฉวน

สะพาน ซึ่งเรียกขานกันว่า “อภิมหาสะพาน” สร้างข้ามโตรกลำธารแม่น้ำฉีจุ้ย ช่วงรอยต่อระหว่าง 3 มณฑล เมื่อสร้างเสร็จจะทำให้การเดินทางด้วยรถยนต์ ในบางช่วงของพื้นที่ ลดลงจากเดิมประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง เหลือเพียงแค่นาทีเดียว

สะพานจี้หมิงซานเช็งเริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือน ก.ค. 2559 ด้วยงบประเมาณเพียงแค่ 59 ล้านหยวน (262 ล้านบาท) ช่วงสูงสุดบนหลังคาสะพาน ลงไปสู่แม่น้ำฉีจุ้ยข้างล่าง มีระยะห่าง 159 เมตร สะพานกำหนดแล้วเสร็จ และเปิดให้รถวิ่งผ่านได้อย่างเป็นทางการ ก่อนสิ้นปีนี้.