ผู้นำไต้หวันทัวร์แคริบเบียนแวะสหรัฐ

2019-07-12 08:30:14

ผู้นำไต้หวันทัวร์แคริบเบียนแวะสหรัฐ

Advertisement

ประธานาธิบดีไช่ อิง-เหวิน ผู้นำหญิงของไต้หวัน และคณะ ออกเดินทางโดยเครื่องบินจากสนามบินเมืองเถาหยวน เมื่อวันพฤหัสบดี เพื่อเยือน 4 ประเทศพันธมิตร ในภูมิภาคทะเลแคริบเบียน โดยเครื่องบินของเธอจะแวะจอดที่สหรัฐ ทั้งขาไปและขากลับ ซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ที่คาดว่าจะสร้างความไม่พอใจให้กับจีนเป็นอย่างมาก

ในกำหนดการเดินทาง 12 วันของไช่ จะเยือนเฮติ เซนต์คิตส์แลนด์เนวิส, เซนต์วินเซนต์และเดอะเกรนาดีนส์ และเซนต์ลูเซีย ซึ่งกลุ่มประเทศเกาะเหล่านี้ เป็นส่วนหนึ่งของเพียงไม่กี่ประเทศในโลก ที่ให้การรับรองไต้หวันแทนจีน

ไช่กล่าวก่อนออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของไต้หวัน ว่า เธอต้องการแบ่งปันค่านิยมประชาธิปไตย และความมุ่งมั่นอุตสาหะ กับบรรดามิตรประเทศ ประชาธิบไตยของไต้หวันไม่ใช่ได้มาง่าย ๆ และตอนนี้กำลังเผชิญกับภัยคุกคาม และการแทรกซึมทางเทคโนโลยีจากมหาอำนาจต่างชาติ ซึ่งเธอกล่าวเป็นนัยถึงจีน
ไต้หวันไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐ แต่สหรัฐให้การสนับสนุนเกาะปกครองตนเอง ทางด้านการทหารและอื่น ๆ ซึ่งจีนคัดค้านการสนับสนุนดังกล่าว โดยระบุว่าเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีน