กองทัพเรือบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี

2019-07-11 17:50:15

กองทัพเรือบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ ไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี

Advertisement

กองทัพเรือจัดบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เซ่นไหว้แม่ย่างเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตรทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562


เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 ก.ค. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีสงฆ์ และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี ในพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงบางกอกน้อย กทม. โดยมีเรือร่วมในพิธี ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือเอกชัยเหินหาว เรือครุฑเหินเห็จ เรือกระบี่ปราบเมืองมาร และเรืออสุรวายุภักษ์


จากนั้นในเวลา 10.00 น. ผบ.ทบ.ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธี ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กทม. โดยมีเรือร่วมในพิธีประกอบด้วย เรือเอกชัยหลาวทอง เรือกระบี่ราญรอนราพณ์ เรือครุฑเตร็จไตรจักร เรือพาลีรั้งทวีป เรือสุครีพครองเมือง และเรืออสุรปักษี


โดยการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราชลมารค ในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ปลายปี 2562 ถือเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย และการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ได้ดำเนินการจัดเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนเรือพระราชพิธีทั้ง 52 ลำนั้น ว่างเว้นการจัดกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคมาเป็นระยะเวลา 7 ปี นับตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 12-23 ก.ค.นี้ จะเชิญเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ลงน้ำ และลากจูงเรือเข้าเก็บ ที่อู่ทหารเรือ ธนบุรี เพื่อเตรียมงานพระราชพิธีต่อไป


ในการพระราชพิธีครั้งนี้ ได้คัดเลือกกำลังพล ประจำเรือพระราชพิธี จากหน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ จำนวน 2,200 นาย ได้รับการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง จนคุ้นเคยกับเรือในหน่วยแล้ว ต่อไป จะเป็นการฝึกซ้อมในแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. เป็นต้นไป และมีกำหนดการซักซ้อมตามแผนการซ้อม จำนวน 10 ครั้ง แบ่งเป็นการซ้อมย่อย 8 ครั้ง และซ้อมใหญ่เสมือนวันพระราชพิธีฯ จำนวน 2 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมที่ปฏิบัติงานในวันพระราชพิธี 24 ต.ค. ส่วนเส้นทางเสด็จพระราชดําเนินที่เตรียมไว้ เป็นเส้นทางเดียวกับที่เคยใช้มาตั้งแต่ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ เส้นทางจากท่าวาสุกรี ถึงวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร โดยการซ้อมย่อยเป็นรูปขบวนในแม่น้ำเจ้าพระยาครั้งแรก กำหนดให้มีขึ้นในวันที่ 22 ส.ค.นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง