ป่วนไม่เลิก! ขยาย-ไม่ขยาย รพ.นางรอง

2019-07-11 12:30:59

ป่วนไม่เลิก! ขยาย-ไม่ขยาย รพ.นางรอง

Advertisement

เอกชนและชาวบ้าน อ.นางรอง หนุนการขยายโรงพยาบาลนางรองที่คับแคบมานาน ทำพิธีเซ่นไหวเตรียมถมที่สระน้ำหนองรี หลังอธิบดีกรมศิลปากรระบุสระน้ำไม่เกี่ยวกับโบราณสถาน ขณะชุมชนบางกลุ่มยังไม่พอใจพร้อมต่อสู้ห้ามขยาย รพ.

วันที่ 11 ก.ค. กลุ่มนักธุรกิจและตัวแทนชาวบ้านจาก 8 ตำบล ของอำเภอนางรอง เดินทางมารวมตัวกันที่หน้า รพ.นางรอง พร้อมเดินแห่ไปตามถนนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองนางรอง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทั่วไปให้ทราบว่าจะมีการขยาย รพ.นางรอง ออกไปที่สระน้ำ”หนองรี”เนื้อที่กว่า 50 ไร่ ตั้งอยู่ด้านหลัง รพ. หลังจากก่อนหน้านี้ได้มีชาวบ้านมาคัดค้านมาหลายครั้งว่าสระน้ำหนองรี เป็นพื้นที่โบราณสถานควรเก็บไว้ จนงบประมาณสร้างที่ได้มาต้องถูกเรียกกลับคืน

จนกระทั่ง รพ.และภาคเอกชนในอำเภอ ยื่นหนังสือต่อกรมศิลปากรให้มาตรวจสอบ ล่าสุดกรมศิลปากร ลงนามโดยนายอันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ส่งหนังสือมายืนวันว่า พื้นที่สระหนองรี ดังกล่าวไม่พบหลักฐานการสร้างระบบจัดการน้ำหรือระบบชลประทานในอารยธรรมเขมร ซึ่งผลจากการสำรวจอีกหลายด้านพบว่า สระน้ำหนองรีไม่มีลักษณะเป็นสระน้ำโบราณ(บาราย) ที่ถือเป็น”โบราณสถาน” ที่ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แต่เป็นเพียงแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีสถานะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งกรมศิลปากรไม่ขัดข้องในการที่ จ.บุรีรัมย์จะดำเนินการขอใช้และถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์แปลง”สระน้ำหนองรี” ทั้งแปลงเพื่อขยายพื้นที่ รพ.นางรอง
หนังสือยืนยันดังกล่าวทำให้ชาวบ้านและภาคเอกชนใน อ.นางรอง ต่างออกมาสนับสนุน และร่วมกันจัดพิธีบวงสรวงเตรียมถมที่สระน้ำหนองรี โดยมีชาวบ้านเอาโรงทานกว่า 30 โรงมาเลี้ยงชาวบ้านอีกด้วย

นพ.สมควร ฉ่ำพึง อดีตหัวหน้าสถานีอนามัยชั้น 1 (รพ.นางรอง)กล่าวว่า พื้นที่ รพ.นางรอง มีเพียง 6 ไร่เศษ ขณะที่ปริมาณคนไข้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนญาติคนไข้ไม่มีที่พักเฝ้าคนป่วย รวมถึงที่จอดรถของ รพ.ก็ไม่มี การขยาย รพ.จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากที่สุดนางสุนีย์ เหมชะญาติ อายุ 50 ปี ชาวบ้านใน อ.นางรอง กล่าวว่า ชาวบ้านที่ออกมาร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่มีนายทุนมาหนุนเพื่อสร้างความแตกแยกแต่อย่างใด ตรงกันข้ามชาวบ้านทั้งหมดมาด้วยจิตอาสา หวังจะให้ประชาชนใน 8 ตำบลของ อ.นางรอง ได้รับความสะดวกในการรักษาพยาบาล ประกอบกับพื้นที่ที่ขอสร้างเป็นที่ดินสาธารณะ ไม่เป็นพื้นที่ที่ต้องอนุรักษ์ ซึ่งถือว่า รพ.ทำถูกต้องทุกกระบวนการแล้ว

ด้านนายรุ่ง จีนผักแว่น อายุ 50 ปี แกนนำที่คัดค้านการขยาย รพ.กล่าวว่า สระน้ำหนองรี แห่งนี้เป็นสระน้ำโบราณ ไม่อยากจะให้ใครเข้ามาทำให้ภาพในอดีตเลือนหายไป ถึงแม้อธิบดีกรมศิลปากร จะลงนามมาแล้วก็ตาม ตนและชุมชนอีกกว่า 30 คน ที่คัดค้าน ก็จะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อไม่ให้มีการขยายโรงพยาบาลจนถึงที่สุด