ฝรั่งเศสจะเก็บภาษีเพิ่มจากตั๋วเครื่องบิน

2019-07-10 13:45:11

	ฝรั่งเศสจะเก็บภาษีเพิ่มจากตั๋วเครื่องบิน

Advertisement

รัฐบาลฝรั่งเศสเตรียมจัดเก็บ "ภาษีสิ่งแวดล้อม" ในอัตราสูงสุดถึง 18 ยูโร หรือ 621 บาท โดยจะบวกราคาเข้าไปในราคาตั๋วโดยสารเครื่องบิน ของผู้โดยสารทุกเที่ยวบิน ที่บินออกจากสนามบินทุกแห่งในฝรั่งเศส โดยรัฐบาลจะนำเงินที่ได้ ไปสนับสนุนโครงการขนส่งคมนาคม ที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศน้อยกว่า

นางเอลิซาเบ็ธ บอร์น รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมฝรั่งเศส เผยเมื่อวันอังคาร ว่า การเก็บภาษีใหม่ ซึ่งจะเริ่มมีผลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 หรือปีหน้า จะบวกภาษีจำนวน 1.5 ยูโร หรือ 51 บาท ในตั๋วโดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด ในเที่ยวบินภายในฝรั่งเศส และภายในภูมิภาคยุโรป ส่วนอัตราภาษีสูงสุด 18 ยูโร จะบวกเข้าในตั๋วโดยสารชั้นธุรกิจ ในเที่ยวบินที่ออกนอกเขตยุโรป

คาดว่ามาตรการใหม่จะทำเงินเข้ารัฐปีละ 182 ล้านยูโร หรือ 6,280 ล้านบาท ซึ่งรัฐบาลจะนำเงินจำนวนนี้ไปลงทุน ในระบบสาธารณูปโภคขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า โดยเฉพาะการรถไฟ
อย่างไรก็ตาม นางบอร์น กล่าวว่า ภาษีที่จะเริ่มเก็บในปีหน้า จะบังคับใช้เฉพาะกับเที่ยวบินโดยสารขาออกเท่านั้น ไม่รวมเที่ยวบินขาเข้าฝรั่งเศส

ภาษีสิ่งแวดลอ้มแบบเดียวกันนี้ สวีเดนเริ่มเก็บก่อนเมื่อเดือน เม.ย. 2561 โดยบวกราคาในตั๋วเครื่องบินโดยสารทุกใบ สูงถึง 40 ยูโร หรือ 1,380 บาท ในความพยายามลดผลกระทบ จากการเดินทางโดยเครื่องบิน ที่มีต่อสภาพภูมิอากาศ.