คพ.ฟ้องโรงงานเอทานอล 5.78 ล. ปมกระเบนราหูตาย

2019-07-10 11:35:48

คพ.ฟ้องโรงงานเอทานอล 5.78 ล. ปมกระเบนราหูตาย

Advertisement

คพ.ฟ้องโรงงานเอทานอล เรียกค่าเสียหาย 5.78 ล้าน กรณีกระเบนราหูตายในแม่น้ำแม่กลอง ศาลนัดไกล่เกลี่ย 26 ส.ค.62

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า จากกรณีปลากระเบนราหูและสัตว์น้ำอื่นๆ ตายเป็นจำนวนมากในแม่น้ำแม่กลอง จ.ราชบุรี และ จ.สมุทรสงคราม ในระหว่างวันที่ 1-7 ต.ค. 2559 โดยเฉพาะในเขต อ.บางคนที และ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม จากการตวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพน้ำของ คพ. และจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีสาเหตุมาจากการระบายน้ำกากส่าสุดท้ายที่ผ่านการบำบัดแล้วลงสู่คลองแฉลบและไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลอง ของโรงงานเอทานอลราชบุรี (บริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด)


นายประลอง กล่าวว่า คพ. และ กรมประมง จึงเป็นโจทก์ฟ้องเรียกค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายตามมาตรา 96 และมาตรา 97 แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 จากบริษัท ราชบุรี เอทานอล จำกัด กับพวกเป็นเงินจำนวน 5,785,996.50 บาท โดยค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงจากการเข้าไปดำเนินการประเมินผลคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ คพ.จำนวน 306,440 บาท และค่าเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ปลากระเบนราหู กุ้ง หอย ของกรมประมง จำนวน 5,479,556.50 บาท โดยยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดราชบุรี เป็นคดีหมายเลขดำที่ สวพ.1/2562 ทั้งนี้ก่อนที่ศาลจะกำหนดนัดชี้ สืบพยาน ศาลได้นัดไกล่เกลี่ยคดีระหว่างโจทก์ทั้งสองและจำเลยเมื่อวันที่ 2 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวทนายซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจ ของจำเลยได้รับเอาข้อเสนอของโจทก์ที่ให้รับผิดตามฟ้องไปเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ พิจารณา และศาลนัดไกล่เกลี่ยอีกครั้งในวันที่ 26 ส.ค. 2562 และหากตกลงกันไม่ได้ศาลจะนัดชี้ สืบพยาน ต่อไป