วันนี้มีอะไร: 11 กรกฎาคม วันประชากรโลก (World Population Day)

2019-07-11 00:00:30

วันนี้มีอะไร: 11 กรกฎาคม  วันประชากรโลก (World Population Day)

Advertisement

วันประชากรโลก (World Population Day)
วันประชากรโลก กำหนดขึ้นเพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก วันสำคัญนี้กำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) คนในวันที่ 11 ก.ค. 2530

614 ปีก่อน
พ.ศ. 1948
เจิ้งเหอ ขุนนางมุสลิมจากกรมขันทีของราชสำนักจีน ได้รับเทวโองการจากองค์จักรพรรดิหย่งเล่อ จักรพรรดิองค์ที่ 3 แห่งราชวงศ์หม่าเหอ ให้นำกองเรือไปแผ่พระบรมเดชานุภาพยังบ้านเมืองต่าง และได้เริ่มออกเดินทางไป "ทะเลตะวันตก" (Western Ocean) วันนี้เป็นเที่ยวแรก พร้อมกับกองเรือสำเภาจำนวน 317 ลำ โดยกองเรือของเจิ้งเหอนับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในสมัยนั้น
ภาพ th.wikipedia.org

331 ปีก่อน
พ.ศ. 2231
สมเด็จพระนารายณ์มหาราช กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย เสด็จสวรรคตเมื่อ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2231 ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรย์ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จังหวัดลพบุรี รวมครองราชสมบัติเป็นเวลา 32 ปี มีพระชนมายุ 56 พรรษา


ภาพ en.wikipedia.org126 ปีก่อน
พ.ศ. 2436
โคคิชิ มิกิโมโตะ สามารถเพาะเลี้ยง ไข่มุก ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในโลก


ภาพ http://swis.act.ac.th92 ปีก่อน
พ.ศ. 2470
วันเกิด เสน่ห์ จามริก นักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเป็นอดีตประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ


19 ปีก่อน
พ.ศ. 2543
กระปุก.คอม เปิดเว็บไซต์เป็นวันแรก