ศาลสั่งจำคุก “นาที” ห้ามเล่นการเมือง-นั่ง รมต.ตลอดชีวิต (คลิป)

2019-07-09 16:50:20

ศาลสั่งจำคุก “นาที” ห้ามเล่นการเมือง-นั่ง รมต.ตลอดชีวิต (คลิป)

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคำพิพากษาจำคุก “นาที” 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท พร้อมตัดสิทธิ์ทางการเมือง 5 ปี กรณีไม่แจ้งทรัพย์สินและหนี้สินของสามี รับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกมาก่อน ให้รอการลงโทษ 1 ปี  ชี้ห้ามเล่นการเมือง ห้ามนั่งเก้าอี้ รมต.ตลอดชีวิต

เมื่อวันที่ 9 ก.ค. ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดพิจารณาคดีหรือนัดฟังคำพิพากษา คดีที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้ร้อง นางนาที รัชกิจประการ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ผู้ถูกร้อง จงใจแจ้งบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันควรแจ้งให้ทราบ หลังจากพ้นตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย เมื่อปี 2556 โดยไม่แจ้งทรัพย์สินเป็นบ้านมูลค่า 2 ล้านบาท และหนี้สินของสามี คือ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กว่า 93 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางนาทีได้เดินทางมาพร้อมกับ นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความ โดยศาลได้สอบถามว่ามีทนายความแล้วหรือไม่ นางนาที ตอบว่ามี พร้อมขอให้การรับสารภาพข้อกล่าวหา องค์คณะพิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพ พยานหลักฐานเพียงพอที่จะพิพากษา จึงงดการไต่สวน ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ส่วนที่เข้ารับตำแหน่งนั้น หมดอายุความแล้ว จึงมีวินิจฉัยเฉพาะการไม่ยื่นบัญชีหนี้สินหลังพ้นตำแหน่ง ซึ่งเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วย ป.ป.ช. ฐานจงใจปกปิดบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินมาตรา 32 และมาตรา 33 พิพากษาห้ามนางนาทีดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 9 ธ.ค. 2556 และให้จำคุก 2 เดือน ปรับ 8,000 บาท ผู้ถูกกล่าวหารับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 เดือน ปรับ 4,000 บาท แต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่เคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน จึงให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคุณสมบัติต้องห้ามตามมาตรา 102 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ระบุถึงบุคคลที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ได้หนึ่งในนั้นคือเคยต้องคำพิพากษาให้จำคุก กรณีของนางนาที ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 กำหนดบุคคลผู้มีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. โดย ( 9) ระบุว่า เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอันถึงที่สุดให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติ หรือเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุกเพราะกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งคำพิพากษาดังกล่าว ยังมีผลทำให้นางนาทีไม่สามารถเล่นการเมืองทั้งระดับชาติ และระดับท้องถิ่นถูกตัดสิทธิทางการเมืองตลอดชีวิต

ขณะที่รัฐธรรมนูญ มาตรา 160 (7) ระบุว่า รัฐมนตรีต้องไม่เป็นผู้ต้องคําพิพากษาให้จําคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุด หรือมีการรอการลงโทษ เว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท ทั้งนี้สำหรับคนที่จะได้เลื่อนเป็น ส.ส.แทนนางนาที คือ พ.อ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย ผู้สมัค ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13

แท็กที่เกี่ยวข้อง