“สนธิรัตน์”เผยนโยบายรัฐบาลร่างแรกเสร็จแล้ว (คลิป)

2019-07-09 16:00:15

“สนธิรัตน์”เผยนโยบายรัฐบาลร่างแรกเสร็จแล้ว (คลิป)

Advertisement

“สนธิรัตน์”เผยนโยบายรัฐบาลร่างแรกเสร็จแล้ว เตรียมถกพรรคร่วมหารืองบประมาณ แผนปฏิบัติการ ก่อนส่งให้นายกฯสัปดาห์หน้า ยันเดินหน้า“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ -มารดาประชารัฐ” ตามที่หาเสียงไว้ ระบุขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ต้องยกระดับฝีมือแรงงาน ขณะที่ “พรรคประชาธิปไตยใหม่” ยื่นข้อเสนอร่างนโยบายแล้ว


เมื่อวันที่ 9 ก.ค. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลชาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อจัดทำนโยบาย กล่าวถึงความคืบหน้าการร่างนโยบายรัฐบาลว่า เรื่องนี้เป็นภาระหลักที่ พปชร.กำลังเร่งรัดเรื่องนี้ โดยขณะนี้ได้นำเนื้อหาหลักของนโยบายพรรคร่วมทั้งหมดที่เสนอเข้ามารวบรวม ซึ่งร่างแรกดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ขั้นตอนขณะนี้คือดูในเรื่องของงบประมาณ ที่ต้องให้สมดุลกัน ขั้นตอนต่อไปภายใน 1-2 วันนี้ จะหารือกับพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้นโยบายนั้นนำไปปฏิบัติได้ เป็นนโยบายที่มีงบประมาณในการทำงาน โดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามกรอบเวลา ที่ต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ภายหลังที่ถวายสัตย์ปฏิญาณ ซึ่งขณะนี้คืบหน้าไปพอสมควร


นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ทั้งนี้ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค อะไรที่ต้องพูดคุยกัน ก็ต้องพูดคุย เนื่องจากเราเป็นรัฐบาลผสม จึงไม่สามารถทำนโยบายใดๆเพียงลำพังได้ คงต้องปรับตัวกัน หารือกัน ซึ่งแต่ละพรรคมีนโยบายหลากหลายที่ใช้ในตอนหาเสียง และครอบคลุมเกือบทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ เช่นเดียวกับนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ที่ต้องมีการหารือกัน ทั้งในพรรคเราเอง และพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อให้ได้บทสรุป โดยตามเนื้อหาที่เราใช้หาเสียงคือต้องการยกระดับฝีมือแรงงาน และปรับทั้งระบบแรงงาน ซึ่งเรามีเป้าหมายแล้วว่าถ้ายกระดับแล้ว ผลตอบแทนของค่าแรงก็จะสูงขึ้น ไม่เช่นนั้นจะไม่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ ที่ต้องใช้เทคโนโลยี ใช้ความชำนาญพิเศษในการควบคุม ดังนั้นทิศทางของเรื่องแรงงานเราเห็นตรงกันคือต้องยกระดับฝีมือแรงงาน เพื่อให้ไปสู่เป้าหมายให้มีค่าแรงที่สูงขึ้น เมื่อหารือกับพรรคร่วมเสร็จ ได้นโยบายร่วมกันแล้ว ได้งบประมาณที่จะนำไปใช้แล้ว ก็จะนำไปสู่แผนปฏิบัติการเรียงลำดับว่าอะไรจะเป็นเรื่องเร่งด่วนของพรรค ของรัฐบาลที่จะทำ เร็วๆนี้น่าจะได้กรอบทั้งหมด

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ พปชร.เสนอไว้เป็นหลักในการหาเสียง และจะดำเนินการต่อ เป็นนโยบายเร่งด่วนของพรรครวมถึงนโยบายสินค้าเกษตร และมารดาประชารัฐ ที่พรรคใช้หาเสียงไว้อันนี้เป็นเรื่องหลักที่ต้องดำเนินการเร่งด่วน ทั้งนี้ ทุกพรรคหาเสียงด้วยนโยบายที่ค่อนข้างมาก คงไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกนโยบาย คงต้องเรียงลำดับความสำคัญ อะไรที่สอดรับกันได้ ก็เป็นนโยบายที่ไปด้วยกันได้ อย่างไรก็ตามเมื่อร่างนโยบายเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว เราต้องเรียนให้นายกรัฐมนตรีทราบ ในฐานะหัวหน้ารัฐบาล แต่ขณะนี้ ยังไม่ถึงขั้นตอนนั้น แต่คาดว่าภายในสัปดาห์นี้ น่าจะเห็นความคืบหน้าที่มากพอสมควร ที่จะสามารถเสนอร่างให้นายกฯได้ในสัปดาห์หน้า


ต่อมาเวลา 13.45 น. ที่พรรคพลังประชารัฐ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล โฆษกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) หนึ่งในทีมทำงานร่างนโยบายรัฐบาล รับข้อเสนอจากตัวแทนพรรคประชาธิปไตยใหม่ นำโดยนายเกริกฤทธิ์ แจ้งพรมมา รองหัวหน้าพรรค เพื่อเสนอนโยบายต่อพรรคแกนนำรัฐบาล โดยส่วนใหญ่สอดคล้องกับนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ อาทิ นโยบายเกี่ยวกับที่ดินโดยเสนอให้มีการปฎิรูปที่ดินให้กับคนไทยทุกคน ออกโฉนดที่ดินให้ทุกครัวเรือน การกระจายการถือครองที่ดินให้ทั่วถึงและเป็นธรรม นอกจากนั้นยังเสนอให้ประชาชนสามารถเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทุกจังหวัด ขณะที่นโยบายด้านการศึกษาเสนอให้เรียนฟรีถึงปริญญาตรีโดยสมัครใจ ยกเลิกกองทุน กยศ. เพื่อควาเสมอภาคทางการศึกษา โดย นายกอบศักดิ์ กล่าวขอบคุณในข้อเสนอของพรรคร่วม และพรรคพลังประชารัฐจะนำไปพิจารณาต่อไป