แคร์รี แลม ยันร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน “จบลงแล้ว”

2019-07-09 14:20:48

แคร์รี แลม ยันร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน “จบลงแล้ว”

Advertisement

แคร์รี แลม ผู้ว่าการเกาะฮ่องกง ยืนยันร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน “จบสิ้นลงแล้ว” รัฐบาลไม่มีแผนเสนอเข้าที่ประชุมสภานิติบัญญัติอีก แต่ก็ยังมีความสงสัยว่า เธอได้ถอนร่างกฎหมายอื้อฉาวฉบับนี้ตามคำเรียกร้องของผู้ประท้วงหรือไม่

นางแคร์รี แลม ผู้บริหารเขตปกครองพิเศษฮ่องกง แถลงวันอังคารว่า ร่างกฎหมายอื้อฉาว ที่จะอนุญาตให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีในจีนแผ่นดินใหญ่นั้น “จบสิ้นไปแล้ว” โดยในการแถลงข่าว นางแลมกล่าวว่า งานของรัฐบาลเกี่ยวกับร่างกฎหมายฉบับนี้ “ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง” แต่เธอก็ไม่ได้บอกว่า ได้ถอนร่างกฎหมายเจ้าปัญหานี้แล้ว ตามที่กลุ่มผู้ประท้วงเรียกร้อง

ร่างกฎหมายฉบับนี้ จุดชนวนให้เกิดความไม่สงบจากการประท้วงมานานหลายสัปดาห์ และรัฐบาลก็ระงับเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติออกไปอย่างไม่มีกำหนด
แลม กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า แต่ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับความจริงใจของรัฐบาล หรือยังมีความกังวลอยู่ว่า รัฐบาลจะรื้อฟื้นกระบวนการดังกล่าวในสภานิติบัญญัติหรือไม่ เพราะฉะนั้น จึงข้อย้ำว่า รัฐบาลไม่มีแผนการนั้นแล้ว ร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนจบลงแล้ว

ก่อนหน้านี้ เธอเคยกล่าวว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ “จะสิ้นสุดลง” ในปี 2563 ซึ่งเป็นปีหมดวาระการบริหารของสภานิติบัญญัติชุดปัจจุบัน