ปชป. มั่นใจแก้สารพัดปัญหาเกษตรกร

2019-07-07 21:40:26

ปชป. มั่นใจแก้สารพัดปัญหาเกษตรกร

Advertisement

ทีมเศรษฐกิจทันสมัย ปชป. เผยลงพื้นที่ภาคอีสานพบสารพัดปัญหาทั้งแหล่งน้ำ หนี้สินเกษตรกร พันธุ์ข้าวไม่มีคุณภาพ เชื่อมั่นรัฐมนตรีของพรรคจะสามารถแก้ปัญหาได้

เมื่อวันที่ 7 ก.ค. นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป. ) หัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัย เปิดเผยว่า หลังจากทีมเศรษฐกิจทันสมัยได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาคอีสาน ที่ จ.ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม พบปัญหาหลักที่สำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว  เช่น ปัญหาแหล่งน้ำที่หลายพื้นที่เกิดความขาดแคลนเนื่องจากฝนแล้ง แม้จะมีการแก้ไขด้วยการทำฝนเทียมแต่ไม่สามารถช่วยเหลือได้ทุกที่ เช่น อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด พื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ถือเป็นพื้นสำคัญในการทำเกษตร ตนจะทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อประสานในการทำฝนเทียม ส่วนระยะยาวควรมีการสร้างแก้มลิง 1ที่นา 1 แก้มลิง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี โดยจะเสนอไปยัง รมว.เกษตรและสหกรณ์ที่มาจาก ปชป.ให้ดำเนินการ

นายปริญญ์ กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังพบปัญหาเรื่องหนี้สินเกษตรกร ซึ่งมีเกือบทุกชุมชนที่ยังไม่สามารถไขปัญหาได้อย่างจริงจัง โดยทางทีมงานจะมีการหารือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ทั้งระบบ การพักหนี้ การสร้างองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร สร้างวินัยการออมเพื่อมิให้ก่อหนี้เพิ่มขึ้น และที่สำคัญต้องมีการเพิ่มรายได้ หรือเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับเกษตรกร เพื่อลดภาระหนี้สิน อาทิ จัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชน การแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าระดับพรีเมียม เช่น เน้นการเกษตรอินทรีย์  การนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเพิ่มช่องทางการขายผลผลิตการเกษตร เช่นทางออนไลน์ ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรไม่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยี หรืออีคอมเมิร์ช โดยกระทรวงพาณิชย์เป็นตัวหลักในการเข้ามาช่วยเหลือ

รองหัวหน้า ปชป. กล่าวอีกว่า ส่วนปัญหาของชาวนา โดยเฉพาะสายพันธุ์ข้าวที่พบว่ามีความพยายามพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น แต่กลับไม่ได้คุณภาพ ตนเห็นว่าเราควรจะเน้นพัฒนาสายพันธุ์ข้าวที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นโดยสองกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงเกษตรฯและกระทรวงพาณิชย์ ควรจะหารือร่วมกัน ทั้งนี้ แนวทางแก้ปัญหาเหล่านี้จะต้องมีเป้าหมายคือสร้างความยั่งยืน ไม่ฉาบฉวย เพราะมิเช่นนั้นก็จะเจอปัญหาแบบเดิมๆ เพื่อเศรษฐกิจดีขึ้น คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีก็จะตามมา เชื่อว่ารัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้

แท็กที่เกี่ยวข้อง