ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเมืองพุกาม เมียนมา-เมืองชัยปุระ อินเดีย เป็นมรดกโลก

2019-07-07 08:15:35

ยูเนสโกขึ้นทะเบียนเมืองพุกาม เมียนมา-เมืองชัยปุระ อินเดีย เป็นมรดกโลก

Advertisement

ยูเนสโก มีมติให้เมืองพุกาม อาณาจักรโบราณของเมียนมา และเมืองชัยปุระ หรือนครสีชมพู ของอินเดีย ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมกันในกรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน เมื่อวันเสาร์

คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก ซึ่งอยู่ระหว่างการประชุมครั้งที่ 43 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 10 กรกฎาคม ในกรุงบากู เมืองหลวงของอาเซอร์ไบจาน มีมติให้เมืองพุกาม เมืองหลวงโบราณของเมียนมา เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ ผ่านมาเกือบ 25 ปีหลังรัฐบาลเมียนมาเสนอชื่ออาณาจักรวัดในพระพุทธศาสนาแห่งนี้ ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกครั้งแรก

การตัดสินใจยอมรับความสำคัญของอาณาจักรโบราณของเมียนมาที่เกี่ยวข้องกับกับความศรัทธาของพระพุทธศาสนาแห่งนี้ ซึ่งประกอบด้วยสถูปมากกว่า 3,500 องค์, วัดวาอาราม และโบราณวัตถุสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นระหว่างศตวรรษที่ 11 และ 13 จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของเมียนมาด้วย
การเสนอขึ้นทะเบียนเมืองพุกามเป็นมรดกโลกของเมียนมา ผ่านความเห็นชอบในที่ประชุมขององค์การด้านวัฒนธรรมของยูเอ็นในกรุงบากู โดยสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศ (International Council on Monuments and Sites) หรืออิโคโมส (ICOMOS) เสนอให้ขึ้นทะเบียนเมืองพุกามเป็นมรดกโลก ซึ่งให้เหตุผลว่า เมียนมาได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองมรดกชาติฉบับใหม่ และกำหนดแผนการลดผลกระทบจากโรงแรมและการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรอบวัดโบราณแห่งนี้

อิโคโมส ระบุว่า เมียนมาหันกลับมาแทรกแซงการอนุรักษ์ที่ไม่มีความเหมาะสมแล้ว และบอกว่า พุกามเป็นสถานที่สำคัญและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และยังเป็นศาสนสถานที่เคารพบูชาของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงปัจจุบันเมียนมาเสนอชื่อเมืองพุกามเป็นมรดกโลกครั้งแรกในปี 2538 แต่รัฐบาลเผด็จการทหารที่ปกครองเมียนมาในขณะนั้น ถูกกล่าวหาว่า เพิกเฉยต่อคำแนะนำของบรรดาผู้เชี่ยวชาญในความพยายามบูรณะซ่อมแซม ทำให้การเสนอชื่อเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถูกปฏิเสธ นอกจากนี้ เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรง 6.8 ในปี 2559 ยังได้ทำลายโครงสร้างต่าง ๆ ในอาณาจักรโบราณแห่งนี้ ซึ่งวัดเกือบ 200 แห่ง ได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม เมียนมาก็พยายามครั้งใหม่ในการเสนอชื่อเมืองพุกามเป็นมรดกโลก ตั้งแต่เริ่มต้นการถ่ายโอนอำนาจการปกครองประเทศจากทหารในปี 2554

ขณะเดียวกัน ยูเนสโก ยังมีมติให้เมือง “ชัยปุระ” หรือ “นครสีชมพู” รัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วย ซึ่งเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้ ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1727 (พ.ศ.2270) โดยมหาราชาสวาอี ชัยสิงห์ที่ 2 แห่งอาเมร์ ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากราชปุตราชวงศ์กาญจวาหา ชัยปุระเคยเป็นเมืองหลวงของรัฐราชสถาน รัฐที่ร่ำรวยวัฒนธรรม เนื่องจากเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแสนวิจิตร อลังการ จิตวิญญาณ และวิถีชีวิตชาวภารตะแบบดั้งเดิมในปี ค.ศ. 1876 (พ.ศ.2419) ในรัชสมัยของมหาราชาสวาอี ราม สิงห์ (Sawai Ram Singh) ได้มีพระบัญชาให้ทาสีอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ ในเมืองเป็นสีชมพูเพื่อเป็นการต้อนรับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด เจ้าชายแห่งเวลส์ ในคราที่เสด็จเยือนชัยปุระอย่างเป็นทางการ ซึ่งสีชมพูนั้นก็ยังคงไว้จนถึงปัจจุบันและได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของชัยปุระจนทุกวันนี้

ด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทรา โมดี ผู้นำอินเดีย แสดงความพอใจอย่างมากที่เมืองชัยปุระ ได้รับการยอมรับให้เป็นแหล่งมรดกโลก