สภาฯเปิดอภิปรายแต่งกาย ส.ส. สัปดาห์หน้า

2019-07-06 21:35:36

สภาฯเปิดอภิปรายแต่งกาย ส.ส. สัปดาห์หน้า

Advertisement

สภาฯจ่อผ่านข้อบังคับการประชุม "ชวน" เตรียมเปิดฟลอร์อภิปรายแต่งกาย ส.ส. สัปดาห์หน้า หาข้อสรุปที่เหมาะสมเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภาฯและเป็นแบบอย่างของสังคม

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ลงนามในหนังสือด่วนมากที่ สผ0014/ผ9 ลงวันที่5 ก.ค.62 ถึง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎรตามที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมในวันที่10-11 ก.ค.นี้ ที่บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) โดยมีระเบียบวาระที่ถูกบรรจุใหม่ที่น่าสนใจดังนี้ ร่างข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับที่มีนายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)เป็นประธานได้พิจารณาเสร็จแล้ว 

นอกจากนี้ยังมีญัตติด่วนที่ถูกบรรจุระเบียบวาระใหมที่น่าสนใจ อาทิ1.ญัตติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการลอบประทุษร้ายนักกิจกรรมทางการเมืองเสนอโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ 2.ญัตติด่วนเรื่องขอให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อตรวจสอบและศึกษาติดตามการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยนชนและถูกประทุษร้ายของประชาชนเสนอ โดยนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม.​ พรรคเพื่อไทย เป็นต้น

ด้านนายสุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง กรณีการแต่งกายเข้าประชุมของส.ส.ว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้โดยได้เชิญนายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมาหารือเพื่อกำหนดแนวทางการแต่งกายที่เหมาะสมของ ส.ส. ซึ่งเดิมได้กำหนดไว้ในข้อบังคับการประชุมสภาฯว่าส.ส.ควรแต่งชุดสากลนิยมหรือชุดพระราชทานหรือชุดที่ประธานสภากำหนด ขณะนี้ข้อบังคับการประชุมสภาชุดใหม่ได้ร่างเสร็จแล้วและจะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในสัปดาห์หน้าโดยจะได้หยิบยกประเด็นดังกล่าวมาอภิปรายกันเพื่อหาข้อสรุปที่เหมาะสมเพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของสภาผู้แทนราษฎรและเป็นแบบอย่างของสังคมต่อไป