นักวิทย์อึ้ง! แพสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

2019-07-06 12:00:51

นักวิทย์อึ้ง! แพสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

Advertisement

ทีมนักวิทยาศาสตร์เผยภาพถ่ายน่าตื่นตะลึงจากดาวเทียม มวลสาหร่ายทะเลแผ่กระจายเต็มมหาสมุทร จากชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา ไปจนจรดอ่าวเม็กซิโก กลายเป็นแพสาหร่ายทะเลขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า การแพร่ขยายพันธุ์อย่างมหาศาลของสาหร่าย ในมหาสมุทรแอตแลนติก และทะเลแคริบเบียน ถือเป็นปรากฏการณ์แปลกใหม่ ที่กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว

การตัดไม้ทำลายป่า และการใช้ปุ๋ย เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัย ขับเคลื่อนการแพร่กระจายของสาหร่ายทะเล สาหร่ายเหล่านี้กองเกลื่อนชายหาดทั่วโลก สร้างความเดือดร้อนรำคาญต่อสิ่งแวดล้อม
นับถึงเดือน มิ.ย. 2561 แถบส่าหร่ายทะเลที่บรรดานักวิทยาศาสตร์เรียกว่า the Great Atlantic Sargassum Belt ลอยเป็นพืดต่อกันระยะทางยาว 8,850 กม. ในมหาสมุทรแปซิฟิก รวมมวลชีวภาพมากกว่า 20 ล้านตัน

นักวิทยาศาสตร์รวบรวมข้อมูล จากภาพถ่ายดาวเทียมตลอดระเวลา 19 ปี เพื่อศึกษาสาหร่ายทะเล ซึ่งออกดอกบานสะพรั่งทุกปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2561 ยกเว้นปี 2556.