กรมควบคุมโรครุดช่วย “ธีร์” ป่วยวัณโรคต่อมน้ำเหลือง

2019-07-05 17:20:52

กรมควบคุมโรครุดช่วย “ธีร์” ป่วยวัณโรคต่อมน้ำเหลือง

Advertisement

กรมควบคุมโรคส่งแพทย์ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่เยี่ยมให้กำลังใจ ช่วยเหลือ “ธีร์” อดีตนักแสดงป่วยวัณโรคต่อมน้ำเหลือง

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 4 ก.ค.ที่ผ่่านมา พญ.ผลิน กมลวัทน์ ผอ.กองวัณโรค ได้รับมอบหมายจาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ จ.เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นพ.นัฐพนธ์ เอกรักษ์รุ่งเรือง รอง ผอ.สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จ.เชียงใหม่ ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือด้านการรักษา ทั้งการสนับสนุนยารักษาโรค และสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา กับนายภูมิธนะวัชร์ บุญลือประดิษฐ์ หรือ ธีร์ อดีตนักแสดง ที่กำลังป่วยเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง พร้อมมอบเงินช่วยเหลือจากกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Charity TB Run “ก้าวไปช่วยผู้ป่วยวัณโรค” เพื่อบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากปัญหาการป่วยเป็นวัณโรค ณ บ้านพักเอื้ออาทร จ.เชียงใหม่


พญ.ผลิน กล่าวว่า จากกรณีที่มีรายงานข่าว เรื่อง การป่วยเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลืองของอดีตนักแสดงดังกล่าว นั้น กรมควบคุมโรค ได้ดำเนินการทันทีเมื่อทราบข่าว โดยประสานความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยเองโดยตรง และได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจ ให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษา พร้อมมอบเงินช่วยเหลือดังกล่าว นอกจากนี้ ยังได้ร่วมประชุมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางในการรักษา สนับสนุนยารักษาโรค และสนับสนุนการตรวจทางห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา ให้กับ รพ.ลานนา จ.เชียงใหม่ ที่นายธีร์ กำลังรักษาตัวอยู่ในปัจจุบัน สำหรับในกรณีนี้ป่วยเป็นวัณโรคต่อมน้ำเหลือง เข้าข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาให้เงินช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรค เป็นเงินจากการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล Charity TB Run ทั้งนี้ ในโครงการดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเงินช่วยเหลือผู้ป่วยวัณโรคที่ยากไร้ ด้อยโอกาส และประสบปัญหาจากการป่วยวัณโรคไปแล้วกว่า 100 ราย เป็นเงินกว่า 200,000 บาท และขณะนี้ยังมีผู้ป่วยวัณโรคที่ยากไร้อีกจำนวนหนึ่งที่ยื่นขอความอนุเคราะห์ขอรับเงินช่วยเหลือ ซึ่งกองวัณโรค กำลังดำเนินการพิจารณาส่งมอบเงินช่วยเหลือ ต่อไป


พญ.ผลิน กล่าวต่อว่า วัณโรคส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 เกิดที่ปอด ที่เหลือเป็นวัณโรคนอกปอด เช่น ต่อมน้ำเหลือง เยื่อหุ้มปอด กระดูกและข้อ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ เป็นต้น โรคนี้หากรู้เร็ว รักษาให้หายขาดได้ โดยกินยาต่อเนื่อง 6-8 เดือนให้ครบตามแพทย์สั่ง ทั้งนี้ ประชาชนควรสังเกตอาการของตนเองและคนในครอบครัว ถ้าไอเรื้อรังเกิน 2 สัปดาห์หรือไอมีเลือดปน ไข้ อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร น้ำหนักลด หรือเหงื่อออกมากตอนกลางคืน ขอให้ไปรับการตรวจวินิจฉัยที่โรงพยาบาลใกล้บ้านโดยเร็ว ประชาชนสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองวัณโรค โทร 0-2211-2138 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

แท็กที่เกี่ยวข้อง