รัฐบาลถกช่วยน้ำท่วม 4 ส.ค.

2017-07-28 00:00:00

รัฐบาลถกช่วยน้ำท่วม 4  ส.ค.

Advertisement

ประธานคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย เตรียมประชุม 4 ส.ค.นี้พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
เมื่อวันที่ 28 ก.ค. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวถึงการเปิดบัญชีรับบริจาคเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมทางภาคเหนือและภาคอีสานว่ารัฐบาลมีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วในบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาทำเนียบรัฐบาลเลขบัญชี 067-0-06895-0  ซึ่งประชาชนสามารถร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ผ่านบัญชีดังกล่าว ขณะนี้มีวงเงินที่ตกค้างจากการเปิดรับบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมทางภาคใต้ 700 ล้านบาท ซึ่งทางนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย จะมีการประชุมคณะกรรมการในวันที่ 4 ส.ค.นี้ เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นคนละส่วนกับการช่วยเหลือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่มีงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดละ 20 ล้านบาทอยู่แล้ว
ในส่วนของกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยจะเป็นการเยียวยาเพิ่มเติมในกรณีที่เสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ 50,000 บาท ส่วนกรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลังจะได้รับเงินช่วยเหลือ 200,000 บาทแต่หากได้รับความเสียหายบางส่วนจะพิจารณาจำนวนเงินช่วยเหลือตามความเป็นจริง