“อนุทิน”เยี่ยมอภัยภูเบศรผลักดันกัญชาทางการแพทย์

2019-07-05 11:55:37

“อนุทิน”เยี่ยมอภัยภูเบศรผลักดันกัญชาทางการแพทย์

Advertisement

“อนุทิน” เยี่ยม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร พร้อมผลักดันการใช้กัญชาทางการแพทย์ครบวงจร ย้ำกัญชาเสรี คือเสรีเพื่อการแพทย์เป็นหลักไม่เอื้อทุนธุรกิจ


เมื่อวันที่ 5 ก.ค. นายอนุทิน ชาญวีระกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เดินทางไปยัง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยกล่าวว่า มาติดตามความคืบหน้าการใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อหาองค์ความรู้ต่อการผลักดันการใช้กัญชาทางการแพทย์ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน โดยเห็นว่าการผลักดันเรื่องนี้จะอาศัยเพียงภาคการเมืองฝ่ายเดียวอาจไม่สำเร็จ ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถาบัน โรงพยาบาล อย่าง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้เกิดขึ้นกับการใช้กัญชาเพื่อรักษาโรค ซึ่งนโยบายกัญชาเสรี ที่พรรคภูมิใจไทยผลักดัน คือเสรีเพื่อการแพทย์เป็นหลัก และจะไม่มีการเอื้อทุนธุรกิจใดๆเด็ดขาด


ทั้งนี้นายอนุทินได้รับฟังการดำเนินโครงการ “ กัญชาอภัยภูเบศรโมเดล” การพัฒนาใช้กัญชาทางการแพทย์แบบครบวงจรทั้งระบบ ตั้งแต่การปลูก ที่สร้างพื้นที่ต้นแบบความร่วมมือกับชุมชนที่รวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจปลูกและพัฒนากัญชาให้มีคุณภาพและความปลอดภัย เดินหน้าปลูกกัญชาสายพันธุ์ที่มีสาร THC เด่น และ CBD เด่น 16 ต้น ในระบบปิด ที่มีการควบคุมความชื้น อุณภูมิและแสง ภายในตู้คอนเทนเนอร์ ที่มีต้นทุนต่ำกว่าระบบปิดทั่วไปถึง 3 เพื่อให้ชุมชนสามารถเข้าถึงหรือเป็นแหล่งเพาะปลูกวัตถุดิบในอนาคต สำหรับการเดินหน้าศึกษาสกัดสารสำคัญจากกัญชาในการรักษาโรค รวมถึงการสั่งจ่ายยาให้กับผู้ป่วย ที่เปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์นำร่องรักษาผู้ป่วยโรคลมชักและพาร์กินสันไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา


ขณะที่ในช่วงบ่ายนายอนุทินจะหารือร่วมกับตัวแทนโรงพยาบาลที่เดินหน้าโครงการนี้ ถึงแนวทางการดำเนินการ ระยะสั้นและระยะยาว และการร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กร ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการใช้กัญชาทางการแพทย์ด้วย