ไฟเขียว“อีสปอร์ต”เป็นกีฬา

2017-07-27 23:20:30

ไฟเขียว“อีสปอร์ต”เป็นกีฬา

Advertisement

บอร์ด กกท.เห็นชอบประกาศให้ "อีสปอร์ต" เป็นกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมได้
เมื่อวันที่ 27  ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงาน มีการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 7/2560 โดยมีนางกอบกาญจน์  วัฒนวรางกูร  รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานความคืบหน้าเรื่องอีสปอร์ต (E-Sports)  และแนวทางในการรับจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาที่ดำเนินกิจกรรมอีสปอร์ต โดยเห็นชอบประกาศให้ อีสปอร์ต เป็นชนิดกีฬาที่สามารถจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้ ตาม พ.ร.บ.การกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558
จากนั้นที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของสมาคมกีฬา ไตรมาสที่ 3 ปรากฏว่ามีสมาคมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 13 สมาคม ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 59 สมาคม และสมาคมที่ไม่ส่งผลการดำเนินงาน  5 สมาคม ทั้งนี้เนื่องจากบางสมาคมมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร และผู้ดำเนินการ ทำให้ยังไม่เข้าใจเกณฑ์การประเมิน จึงทำให้คะแนนผลการดำเนินงานในระยะแรกไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ขอบคุณภาพ :วิกิพีเดีย
แท็กที่เกี่ยวข้อง