ติดตั้งสัญญาณเน็ต-CCTV ไลฟ์สดชีวิต "มาเรียม"

2019-07-04 11:20:51

ติดตั้งสัญญาณเน็ต-CCTV ไลฟ์สดชีวิต "มาเรียม"

Advertisement

เจ้าหน้าที่เข้าติดตั้งโครงข่ายระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตและกล้อง CCTV บริเวณพื้นที่อนุบาลมาเรียมแล้ว พร้อมถ่ายทอดสัญญาณชีวิตมาเรียมตลอด 24 ชั่วโมง

นายไมตรี แสงอริยนันท์ ผอ.สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 10 นำเจ้าหน้าที่จาก 2 หน่วยงานหลัก คือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยนายชัยนาถ กาญจนะ ผู้ช่วยโทรศัพท์จังหวัดตรัง บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และนายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ และอุปกรณ์เครื่องไม้ เครื่องมือ เข้าไปดำเนินการในส่วนที่รับผิดชอบ ซึ่งทีมเจ้าหน้าที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ทำการติดตั้งโครงข่ายรับระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตทั้งบนดิน และในทะเลพร้อมทำการทดสอบสัญญาณ 

ขณะที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ก็ได้เร่งทำการติดตั้งกล้อง CCTVให้ครอบคลุมพื้นที่ในทันทีรวมทั้งหมด 6 ตัว เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ทั้งบนบกและในทะเลโดยจะถ่ายทอดสัญญาณผ่านทางเว็บไซต์ของกรม ทช. ตลอด 24 ชั่วโมง
นายปริทัศน์ เจริญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวว่า ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด 6 ตัว โดยจะนำไปติดในทะเล 2 จุด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังทางทะเลและดูสภาพแวดล้อมทั่วไป อีกจุดเป็นการติดตั้งเพื่อรักษาความปลอดภัยทางบกเส้นทางเดินเข้าออกของคน ส่วนอีก 2 ตัว จะติดตั้งบริเวณจุดป้อนนม ป้อนหญ้าให้ และอีกตัวจะนำไปติดตั้งในทะเล เพื่อฉายภาพย้อนกลับเข้าหาฝั่ง รวมกล้องวงจรปิด 6 ตัว 

นอกจากนั้นยังมีกล้องแบบโมบายหรือกล้องเคลื่อนที่ที่จะให้กับเจ้าหน้าที่ไว้ เพื่อไปกับทำกิจกรรมหรือภาระกิจต่างๆในทะเลกับมาเรียม โดยการทำงานของกล้องทั้งหมดจะเชื่อมโยงเข้ากับเว็บไซต์ของกรม ทช.ซึ่งทางอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะเปิดตัวอีกครั้งในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้