รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

2017-07-27 18:50:39

รัฐบาลจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล

Advertisement

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 27  ก.ค. ที่พระลานพระราชวังดุสิต พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 ก.ค. 2560 โดยมี รศ.นราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี ครม.และคู่สมรส ประธานองค์กรอิสระ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยาเดินทางถึงบริเวณงานพิธีได้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น นายกรัฐมนตรีถวายพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ
เมื่อสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จถึงพลับพลาพิธี นายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร และจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากนั้น นายกรัฐมนตรีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกให้ศีล พระสงฆ์ จำนวน 241 รูป สวดมาติกา เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีประธานองค์กรอิสระ หัวหน้าส่วนราชการทอดผ้าไตรพระสงฆ์ พระสงฆ์สดับปกรณ์ นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายดิเรก เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาพระปริตร
จากนั้น พระสงฆ์ จำนวน 241 รูป เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะรัฐมนตรีประธานองค์กรอิสระ หัวหน้าส่วนราชการประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระสงฆ์ นายกรัฐมนตรีกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายดิเรก นายกรัฐมนตรีกราบที่หน้าพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร กราบที่หน้าเครื่องนมัสการ และกราบที่หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ นายกรัฐมนตรีและภริยา ยืนประนมมือส่งริ้วขบวนอัญเชิญพระพุทธมณีรัตนปฏิมากร นายกรัฐมนตรี ส่งเสด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นอันเสร็จสิ้นพิธี