ตร.ลุยเอาผิดตู้คีบตุ๊กตาไม่ขออนุญาตผิด ก.ม.

2019-07-03 15:15:42

ตร.ลุยเอาผิดตู้คีบตุ๊กตาไม่ขออนุญาตผิด ก.ม.

Advertisement

รองโฆษก ตร. เข้มตรวจสอบ "ตู้คีบตุ๊กตา" ไม่ขออนุญาต ผิด พ.ร.บ.การพนัน มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

จากกรณีตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้นำเสนอข่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ร่วมบูรณาการกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการออกตรวจสอบและจับกุมเครื่องคีบตุ๊กตาอัตโนมัติหยอดเหรียญ ซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นความผิด ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478

ล่าสุดวันที่ 3 ก.ค. พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รองโฆษก ตร.) เปิดเผยกับทีมข่าว NEW 18 ว่า ขอเรียนว่า ในประเด็นของการนำเครื่องเล่นในลักษณะดังกล่าว เข้ามาในราชอาณาจักรนั้นผู้ประกอบการ หรือประชาชนควรศึกษากฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ดี ว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่อย่างไร โดยสามารสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมศุลกากร อีกทั้งในส่วนของการจะนำเครื่องหยิบจับตุ๊กตาอัตโนมัติ ไปวางไว้ตามร้านค้าหรือจุดต่างๆ ก็ต้องดำเนินการขออนุญาตและเนินการขั้นตอนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย กับฝ่ายปกครองให้เรียบร้อย เนื่องจากโดยสภาพของเครื่องเล่นเข้าลักษณะเป็นเครื่องเล่นตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความใน พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ. 2478 อันเป็นการเล่นพนันตามบัญชี ข. หมายเลข 28 ซึ่งในการจัดให้มีการเล่นดังกล่าวจะต้องได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย


เมื่อถามว่า หากผู้ประกอบตู้คีบตุ๊กตาที่ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย แต่ยังมีผู้ประกอบการรายอื่นที่ยังไม่ได้ขออนุญาต แต่ติดตั้งตู้อยู่ในบริเวณเดียวกันจะสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้หรือไม่ พ.ต.อ.กฤษณะกล่าวว่า ไม่ว่าจะเป็นตู้คีบตุ๊กตาหรือสิ่งอื่นๆที่ประชาชนเห็นว่าน่าจะเป็นสิ่งผิดกฎหมาย ก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ เนื่องจากจะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ด้วย ซึ่งด้วยจำนวนกำลังของเจ้าหน้าที่อาจจะไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบ หรือ ดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้ทั้งหมดอยู่แล้ว ทั้งนี้ หากพบเห็นตู้คีบตุ๊กตาที่ไม่ได้ขออนุญาตติดตั้งตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็จะเข้าตรวจสอบใบอนุญาตและทำการตรวจยึดตู้ดังกล่าว พร้อมทั้งติดต่อไปยังผู้ประกอบการเพื่อให้นำเอกสารมาชี้แจง อย่าไรก็ตามหากพบว่ามีการกระทำความผิดจริง ความผิดจะแบ่งออกเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนัน บัญชี ก. มีอัตราโทษสูง จำคุกตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป หรือ ทั้งจำทั้งปรับ ส่วนบัญชี ข. มีทั้งอัตราโทษปรับและจำคุก แต่บัญชี ก. จะเป็นการเล่นการพนันที่ไม่สามารถอนุญาตให้เล่นได้เลย ยกเว้นแต่การออกพระราชกฤษฎีกา ซึ่งที่ผ่านมามีน้อยมาเนื่องจากประเภทของการพนันขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่สามารถอนุญาตให้เล่นได้ ส่วนบัญชี ข. การเล่นการพนันที่ต้องมีการควบคุม เช่น การชกมวย ต้องขออนุญาตเพื่อให้มีการควบคุม ในเรื่องความปลอดภัย หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเล่นการพนันนั้นๆ

พ.ต.อ.กฤษณะ ระบุด้วยว่า หากมีการตรวจสอบพบว่ามีตู้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆที่เข้าข่าย การเล่นการพนัน บัญชี ข. ที่ต้องควบคุม ก็จะให้ผู้ประกอบการต้องได้รับอนุญาตก่อนการเปิดให้บริการ และ ยังคงต้องดำเนินการยึด ตรวจสอบตู้อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆว่าเข้าข่ายการเล่นการพนันประเภทใดบ้าง รวมทั้งสืบสวนสอบสวนไปถึงกระบวนการของการนำเข้าตู้ดังกล่าวด้วย ขอฝากเตือนผู้ประกอบการหรือประชาชน หากจะนำหรือติดตั้งเครื่องเล่น ต้อง ศึกษาข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องพร้อมสอบถามกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจในพื้นที่ก่อน โดยต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพราะหากฝ่าฝืนติดตั้งโดยพลการอาจเข้าข่ายความผิด ตาม พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

แท็กที่เกี่ยวข้อง