นายกฯดีใจได้ทำเพื่อประเทศไทย (คลิป)

2019-07-03 10:55:56

นายกฯดีใจได้ทำเพื่อประเทศไทย (คลิป)

Advertisement

นายกรัฐมนตรีย้ำเยาวชนไทยในสหรัฐฯให้มีหัวใจของความเป็นไทย รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ จะเรียบร้อยในเร็ว ๆ นี้ ยันรัฐบาลสานต่อนโยบายสำคัญที่ได้ดำเนินการมาให้ลุล่วง บอกดีใจที่ได้ทำเพื่อประเทศไทยด้วยกลไกที่มาอย่างถูกต้อง

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 3 ก.ค. นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส นำคณะเยาวชนไทยและผู้เข้าร่วมโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ครั้งที่ 12 รวมทั้งสิ้น 200 คน เข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล


พล.ท.วีรชน สุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้กล่าวให้โอวาทแก่คณะเยาวชน โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบทบาทที่สำคัญของเยาวชนไทยและชาวไทยในสหรัฐอเมริกาในฐานะที่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน ชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นชุมชนไทยในต่างประเทศที่มีความเข้มแข็ง และมีขนาดใหญ่ที่สุด โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณคณะเยาวชนที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนงานของรัฐบาลด้วยดีเสมอมาการกลับมาเยือนประเทศไทยของคณะเยาวชนในปีนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากเป็นปีมหามงคลของประเทศไทยและประชาชนไทยทุกคน โดยเมื่อเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ได้มีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และการสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ส่วนเดือน ก.ค.นี้ ถือเป็นเดือนของวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว อีกทั้งปีนี้ยังมีการเลือกตั้งเมื่อเดือน มี.ค.ที่ผ่านมาขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ซึ่งจะเรียบร้อยในเร็ว ๆ นี้ โดยรัฐบาลจะสานต่อนโยบายสำคัญที่ได้ดำเนินการมาให้ลุล่วง นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญของรัฐบาลที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อเกียรติภูมิของประเทศไทย และเพื่อประโยชน์ของประชาชนไทย


พล.ท.วีรชน กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่ากิจกรรมต่าง ๆ ของคณะเยาวชน อาทิ การเยี่ยมชมหน่วยงานต่าง ๆ และสถานที่สำคัญ ทั้งใน กทม. และในหลายจังหวัด ซึ่งคณะเยาวชนจะได้เรียนรู้และสัมผัสมิติต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศไทย ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นอยู่แบบไทย รวมทั้งจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ จะเป็นประสบการณ์ที่มีค่า นำมาซึ่งความเข้าใจและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และหวังว่าคณะเยาวชนจะนำประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้กลับไปเผยแพร่ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของชุมชนไทยและประเทศไทยในสังคมสหรัฐอเมริกา และสร้างมิตรที่ดีในการช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ


พล.ท.วีรชน กล่าวด้วยว่า ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีแสดงความขอบคุณคณะกรรมการโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกา ตลอดจนอวยพรให้คณะเยาวชนประสบความสำเร็จในชีวิต เติบโตเป็นคนดีในสังคม ถึงพร้อมด้วยความรู้และคุณธรรม พร้อมฝากไว้ว่า คนไทยไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนใด ก็ขอให้มีหัวใจของความเป็นไทย มีจิตใจรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และขอให้ทุกคนกลับมาพัฒนาประเทศต่อไป


ทั้งนี้ในช่วงท้ายนายกรัฐมนตรีได้ถามกลับว่าใครมีอะไรจะถามหรือไม่ซึ่งผู้ปกครองก็ถามกลับมาว่า ดีใจที่ลุงตู่ได้เป็นนายกต่อ โดยนายกรัฐมนตรีก็ตอบติดตลกไปว่า ไม่ถามตนเองว่าอยากเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ แต่ตนก็ดีใจที่ได้ทำเพื่อประเทศไทย ด้วยกลไกที่มาอย่างตามที่เขาต้องการ ไม่ใช่วิธีการที่ไม่ถูกต้อง และถามว่าใครจะมาสอนภาษา อังกฤษที่ไทยกลับมาสอนลุงด้วยนะ พร้อมกับพูดหยอกล้อกับเยาวชนตลอดงาน
อนึ่งโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ 12 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่าย คือ Asian Thai Youth Heritage Center คณะกรรมการโครงการฝ่ายสหรัฐอเมริกา และคณะกรรมการโครงการฝ่ายประเทศไทย กำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เกิดและ/หรือเติบโตในสหรัฐอเมริกา ได้มีโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งเพื่อทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ และเข้าเยี่ยมคารวะบุคคลสำคัญของไทย ซึ่งเป็นการสร้างจิตสำนึกความเป็นไทยให้แก่เยาวชนที่อยู่ในต่างแดนได้บังเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยังรักษาสายสัมพันธ์กับประเทศไทย