สวีเดนเพิ่มพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

2019-07-02 14:20:00

สวีเดนเพิ่มพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

Advertisement

รัฐบาลสวีเดนเริ่มบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่ ห้ามสูบบุหรี่กลางแจ้ง ในที่สาธารณะบางแห่ง เช่น สนามเด็กเล่น และชานชาลาสถานีรถไฟ

คำสั่งห้ามซึ่งเริ่มมีผลบังคับตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. การสูบบุหรี่ด้านนอกภัตตาคาร ซึ่งเป็นสถานที่จัดไว้สำหรับให้ลูกค้ารับประทานอาหาร และการสูบที่ประตูทางเข้าออกห้องสูบบุหรี่ จะเป็นสิ่งต้องห้าม และการห้ามให้รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าด้วย

จากข้อมูลของทางการสวีเดน ในปี พ.ศ. 2559 ประชากรของสวีเดนทั้งประเทศ 10 ล้านคน มีเพียงแค่ประมาณ 11 % ที่สูบบุหรี่ทุกวัน และประมาณ 10 % สูบเป็นครั้งคราว
ในเดือน พ.ค. 2548 สวีเดนเริ่มบังคับใช้กฎหมาย ห้ามสูบบุหรี่ในบาร์และภัตตาคารทุกแห่ง

เจ้าหน้าที่เผยว่า กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ฉบับใหม่ มีเป้าหมายเพื่อทำให้สวีเดนกลายเป็นประเทศปลอดบุหรี่ 100 % ภายในปี พ.ศ. 2568.