นายกฯ ลงนามแก้ระเบียบชัก-ประดับธงชาติเพิ่มอีก 3 วัน

2017-07-27 17:15:00

นายกฯ ลงนามแก้ระเบียบชัก-ประดับธงชาติเพิ่มอีก  3 วัน

Advertisement

นายกฯ ลงนามแก้ไขระเบียบสำนักนายกฯ การชัก ประดับธงชาติ เพิ่มอีก 3 วัน คือ วันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 10 วันที่ 28-29 ก.ค. และวันพระราชทานธงชาติไทย 28 ก.ย.
เมื่อวันที่ 27 ก.ค. นายจิรชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 27 ก.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ลงนามคำสั่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 ในส่วนของการชักและประดับธงชาติ ณ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ และสาธารณสถาน ในโอกาสและวันพิธีสำคัญ ประกอบด้วย 1.วันขึ้นปีใหม่ วันที่ 1 ม.ค. 2.วันมาฆบูชา 3.วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันที่ 6 เม.ย.  4.วันสงกรานต์ วันที่ 13 เม.ย.  5.วันพืชมงคล  6.วันวิสาบูชา 7.อาสาฬหบูชา  8.วันเข้าพรรษา 9.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28-29 ก.ค. 10.วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 ส.ค. 11.วันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 ก.ย.  12.วันสหประชาชาติ วันที่ 24 ต.ค. 13.วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 และ 6 ธ.ค. และ 14.วันรัฐธรรมนูญ วันที่ 10 ธ.ค. สำหรับการชักและประดับธงในโอกาสหรือวันพิธีสำคัญอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว และส่วนของการชักและประดับธงในงานพิธีสำคัญอื่นๆ ตามประเพณีนิยม ให้ปฏิบัติต่อธงด้วยความเคารพ
ทั้งนี้ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกฯ เรื่องการเพิ่มการชักและประดับธงชาติขึ้นมาอีก 3 วัน ได้แก่ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 28-29 ก.ค. และวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28 ก.ย.