“จุรินทร์“มอบ ส.ส.ตั้งกระทู้สดจี้ รมต.แก้ใบด่างมันสำปะหลัง

2019-07-01 23:50:45

“จุรินทร์“มอบ ส.ส.ตั้งกระทู้สดจี้ รมต.แก้ใบด่างมันสำปะหลัง

Advertisement

“จุรินทร์“ ฟิตจัดลงพื้นที่พบปะเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน มอบหมาย ส.ส.อีสานตั้งกระทู้สด จี้ รมว.เกษตรฯ เร่งแก้ปัญหาใบด่างมันสำปะหลัง

เมื่อวันที่ 1 ก.ค.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.)ได้นำคณะ ลงพื้นที่พบปะตัวแทนเกษตรกร และผู้ประกอบการมันสำปะหลัง เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ และติดตามสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา ทันทีที่คณะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เดินทางถึงที่นัดหมาย พี่น้องประชาชนเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ต้อนรับด้วยความอบอุ่น ทั้งเข้ามากอด มอบดอกไม้ ผูกผ้าขาวม้า โดยนายจุรินทร์ ให้การทักทาย พูดคุยกับชาวบ้านที่มารอต้อนรับอย่างใกล้ชิดและเป็นเองบรรยากาศเป็นไปอย่างครึกครื้นและอบอุ่น


นายจุรินทร์ สัมภาษณ์ว่าตั้งใจมาพบเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังภาคอีสาน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดในประเทศ ถือว่าเป็นโอกาสที่จะได้มารับทราบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนำไปประกอบกับข้อมูลเดิมที่มีอยู่ และจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นซึ่งกันและกันเพื่อที่จะให้ทั้ง 4 องคาพยพ คือ 1.ชาวไร่มันสำปะหลัง 2.ผู้ประกอบการลานมัน 3.ผู้ประกอบการโรงมัน และ 4.ผู้ส่งออกมันสำปะหลังสามารถอยู่ร่วมกันได้ ทั้งหมดต้องอยู่ได้ เกษตรกรต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้ง 4 องคาพยพก็ต้องมีรายได้ที่สามารถทำให้เศรษฐกิจโดยใช้มันสำปะหลังเป็นฐาน สามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางที่เตรียมไว้คือ นโยบายการประกันรายได้เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง เพื่อให้เกษตรกรที่ผลิตมันสำปะหลังที่มีคุณภาพ สามารถมีรายได้มีหลักประกันว่าจะสามารถขายมันสำปะหลังได้กี่โลละเท่าไหร่ 

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากการประกันรายได้แล้ว จะต้องมีการส่งเสริมให้มีการใช้มันสำปะหลังในประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะการทำเกษตรพันธสัญญา กล่าวคือ เกษตรแปลงใหญ่ที่รวมตัวกันปลูกและบริหารจัดการร่วมกัน โดยจะมีการทำสัญญาข้อตกลงกับผู้ใช้มันสำปะหลัง ว่าจะรับซื้อใน ปริมาณ คุณภาพ ราคา เท่าไหร่ และอีกประการคือต้องส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกมันสำปะหลังไทยไปทั่วโลก นอกจาก จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ดังนั้นต้องส่งเสริมการขยายตลาดการส่งออกใหม่ๆ เพิ่มขึ้น"เมื่อได้รับฟังข้อมูลวันนี้แล้ว ในฐานะหัวหน้าพรรคจะมอบหมายให้นายวุฒิพงศ์ นามบุตร ส.ส. อุบลราชธานี พรรคประชาธิปัตย์ ได้ตั้งกระทู้ถาม รมว.เกษตรและสหกรณ์ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มารับฟังในวันนี้ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วนคือปัญหาใบด่างมันสำปะหลังที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยั้งได้ แต่กลับขยายวงไปในพื้นที่ต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ถือว่ามารับฟังข้อมูลล่วงหน้า ซึ่งความจริงตนเคยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ รมช.พาณิชย์เมื่อปี 2535 จึงอยากให้มั่นใจว่าจะดูแลทุกกลุ่มตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ อย่างเท่าเทียมกัน ให้อยู่ร่วมกันอย่างยุติธรรมและเติบโตไปด้วยกันด้วยหลักการทำงานที่ชัดเจนคือการ ใช้ 3 ฝ่ายตัดสินใจร่วมกันทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกร มั่นใจว่าจะดูแลผลประโยชน์ให้กับทุกฝ่ายได้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป
แท็กที่เกี่ยวข้อง